Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze

Ogólnopolska konferencja naukowa Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych.

Proponowane zagadnienia:

 • geneza i przejawy sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze;
 • ludowy styl artystyczny;
 • sztuka ludowa wczoraj i dziś: między folklorem, folkloryzmem i folkiem;
 • sztuka w służbie „ludu” – cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm;
 • ludowe inspiracje w sztuce współczesnej – etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno;
 • literatura chłopska i literatura o chłopstwie;
 • ludowy obraz świata w sztuce.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) należy przesłać do 20 października 2019 roku na adres: etnobiblioteka2019@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii,
w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

 

Komitet honorowy:

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)

Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

 

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji:

Mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

 

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

 

Link do informacji z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym do pobrania: https://pismofolkowe.pl/news/ludowosc-w-sztuce-muzyce-literaturze-i-teatrze-5425

Prezentacja tomu „Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej”

28 czerwca 2018 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone prezentacji tomu „Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej” – książkę pod redakcją Arkadiusza Bagłajewskiego, Jerzego Bartmińskiego, Moniki Łaszkiewicz i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej opublikowało Wydawnictwo UMCS. Tom upamiętnia Andrzeja Bączkowskiego, pracownika Wydziału Prawa i Administracji UMCS, działacza społecznego oraz ministra pracy, zasłużonego zarówno dla nowego sposobu myślenia o pracy, jak i szukania praktycznych form jej organizacji. Przy tworzeniu książki zaproszono do współpracy osoby z różnych dziedzin, m.in. filozofów, samorządowców, polityków czy praktyków tematu. Wszystko po to, aby pokazać szeroką gamę świadectw i wiele różnych punktów widzenia zagadnienia pracy.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej, doktoranci oraz studenci. W wydarzeniu uczestniczył również Jego Magnificencja Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski. Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów reprezentowali: dr hab. Joanna Szadura, Dawid Kobylański, Magdalena Wołoszyn oraz Sara Akram. (więcej…)

Miastowa Sobótka 2018

Sobótka, najkrótsza noc w roku, to dla mieszkańców północnej i środkowej Europy święto szczególne, związane z kultem solarnym. Dawniej spotykano się przy ognisku nad wodą czy na górze w wigilię tego święta – Noc Sobótkową, święto młodości, miłości i magii, szczególnej mocy ziół, ale także czarownic, puszczania wianków i poszukiwania kwiatu paproci. Miasto szybko podchwyciło magiczną symbolikę sobótki i w okolicach św. Jana zaczęto organizować koncerty, festiwale i festyny nawiązujące do malowniczych zabaw. Noc świętojańska ma też szczególne znaczenie dla Orkiestry Świętego Mikołaja, która jest zafascynowana tym letnim świętem, a dodatkowo w tym roku obchodzą 30-lecie swojej działalności.

Wydarzenie odbyło się wieczorem z 23 na 24 czerwca na Moście Kultury w Lublinie, w którym uczestniczyli mieszkańcy Lublina i okolic. W organizacji uroczystości pomagali członkowie redakcji czasopisma „Pismo Folkowe” oraz Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów w składzie: Dawid Kobylański, Damian Gocół oraz Sara Akram. Oczywiście nie mogło się obejść bez tradycyjnego wicia wianków sobótkowych oraz picia ziołowych wywarów. Wieczór uświetnił wspaniały występ Orkiestry Świętego Mikołaja.

(więcej…)

Uroczystość rozdania dyplomów za organizację Drzwi Otwartych na Wydziale Humanistycznym

29 maja 2018 r. w Sali Obrad Rady Wydziału odbyło się wręczenie okolicznościowych dyplomów osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Drzwi Otwartych na Wydziale Humanistycznym UMCS.

W spotkaniu uczestniczyli studenci i pracownicy oraz Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Zakładów. Z naszego Koła dyplomy otrzymali:

 • Dawid Kobylański
 • Alicja Kiełczewska
 • Natalia Kuchno
 • Marta Juszczuk
 • Kamila Pawluk
 • Dorota Neclaw

(więcej…)

Warsztaty językowe dla cudzoziemców

12 maja 2018 roku w Ogrodzie Botanicznym UMCS Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów przeprowadziło wspólnie z mgr Iloną Gumowską-Grochot warsztaty językowe dla dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Bezwoli. Do Lublina przyjechała grupa 62 dzieci, w większości pochodzących z Czeczenii, nad którą opiekę sprawował koordynator wydarzenia Anton Blazheyev wraz z wolontariuszami.

W warsztatach wzięła udział 20-osobowa grupa w wieku 12-16 lat. Na początku dzięki kilku zabawom poznaliśmy swoje imiona i wiek. Dzieci rysowały nawzajem portrety kolegów i koleżanek, a także swoje ulubione zwierzęta, które później wspólnie odgadywaliśmy. Następnie podzieliliśmy je na kilkuosobowe grupy, a do każdej z nich został przydzielony jeden lub dwoje członków Koła. Dzieci mogły porozmawiać z nami na różne tematy, a tym samym poćwiczyć język polski. Nazywały przedmioty znajdujące się na planszach –  ubrania, warzywa i owoce, meble itd. – i łączyły je ze sobą w różny sposób, np. komponując strój na zimę lub wyjście do kina.

Dzieci były pełne energii i zaangażowane w zajęcia, które dla nich przygotowaliśmy. Dobrej atmosferze sprzyjało również świeże powietrze i otaczająca nas natura. Wycieczka do Lublina została zorganizowana w ramach programu „W drodze – wolontariat na rzecz uchodźców” we współpracy z lubelskim zespołem ds. pomocy uchodźcom, założonym przez prof. Jerzego Bartmińskiego, o. Ludwika Wiśniewskiego i Wojciecha Samolińskiego. Z ramienia UMCS wydarzenie współorganizowała również dr Joanna Świderska.

(więcej…)