Kultura – tradycja – kontynuacja

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

„Kultura – tradycja – kontynuacja”
9 grudnia 2016, Lublin

Konferencja jest częścią XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Temat został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  • Kultura tradycyjna – jej przemiany, sposób przekazywania i metody badania.
  • Język ludu.
  • Obrzędowość i religijność ludowa.
  • Muzyka tradycyjna.
  • Pamięć, tradycja i dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne).
  • Sposoby kontynuowania i reaktywowania tradycji – w sztuce i życiu codziennym.
  • Folklor, folkloryzm i folk.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 30 października 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: konferencjaktt@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na owocne obrady.

 

Komitet organizacyjny

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji

Joanna Jastrzębska (SKNE UMCS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *