Historia mówiona na uniwersytecie

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyła się konferencja „Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej UMCS i Instytut Historii UMCS. Wspólna inicjatywa jednostek naukowych dała podstawę do wszechstronnej i interdyscyplinarnej dyskusji. Dzięki temu zainteresowani mogli poznać zróżnicowane punkty widzenia na problematykę historii mówionej. W obradach uczestniczyli nie tylko historycy i językoznawcy, ale również etnolingwiści, folkloryści, antropolodzy, etnolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy czy dziennikarze. Swój udział w konferencji mieli również członkowie SKNE. Razem z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Historyków zapewnili gościom obsługę. W pierwszym dniu konferencji z referatem Relacje historii mówionej a badanie narracyjnej tożsamości. Na podstawie narracji Haliny Górskiej wystąpił członek naszego koła, Damian Gocół. Natomiast w piątek Damian Gocół i Anna Pasek przedstawili w swoim wystąpieniu dotychczasowe osiągnięcia SKNE związane z historią mówioną. Referat Narracje oralne jako przedmiot rejestracji i interpretacji. Podsumowanie czterech edycji konkursu Historii Mówionej organizowanych przez IFP UMCS i SKNE UMCS  zawierał informacje nie tylko o konkursie, ale również styczniowych warsztatach czy dotychczasowych publikacjach SKNE. Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *