Konferencja Gawędy o kulturach 2014

Tegoroczna, czwarta już edycja konferencji Gawędy o kulturach zgromadziła wielu wybitnych naukowców z różnych ośrodków w Polsce, a także liczną publiczność. W czasie spotkania poruszone zostały kwestie pogranicza, przekształceń i kultury ludowej. Konferencja była współorganizowana przez GOKSiR w Mielniku i SKNE UMCS.

Konferencja rozpoczęła się wygłoszeniem referatu prof. dr hab. Doroty Rembiszewskiej (IS PAN ,Warszawa) Kartofla smażona w skowrodzie – o dawnej gwarze Mielnika, która przybliżyła publiczności charakterystyczne cechy gwary Mielnika i okolic. Referat lic. Dominika Zimnego (UMCS, Lublin) Ewolucja obrzędu wigilijnego na terenie pogranicza wschodniego był powodem ożywionej dyskusji na temat kolędowania. Kolejne dwie referentki poruszyły kwestię miłości w przekazach kultury ludowej. Prof. dr hab. Ewa Masłowska (IS PAN, Warszawa) wygłosiła referat pt. Niebo, księżyc, słońce i gwiazdy jako tło zdarzeń miłosnych (w języku i polskiej kulturze ludowej), a dr Joanna Szadura (UMCS, Lublin) – Jak we dnie nie zobaczę, nie mogę spać w nocy – kod temporalny w ludowych pieśniach miłosnych. Mgr Damian Gocół (UMCS, Lublin) w wygłoszonym referacie odniósł się do przekształceń modelu rodziny związanych z różnymi wydarzeniami historycznymi. Działalność Instytutu Slawistyki PAN przedstawiła w swoim wystąpieniu dr Elżbieta Aftowicz (IS PAN, Warszawa). Konferencję zamknął referat prof. dra hab. Bogusława Usowicza, pt. Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu. Referent opowiedział o jednym z elementów kulturowego kosmosu z nowej, oryginalnej perspektywy – fizyki.

W trakcie konferencji zaprezentowano książkę będącą owocem poprzednich edycji konferencji. Seria wydawnicza będzie kontynuowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *