Konkurs Historii Mówionej 2015

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej UMCS, zespołu koordynującego współpracę IFP UMCS ze szkołami, Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS, Koła Naukowego Doktorantów UMCS oraz Polskiego Radia Lublin będących organizatorami konkursu z cyklu „Ratujmy historię” serdecznie zapraszamy do udziału w jego kolejnej edycji. Temat tegorocznego konkursu to:

Człowiek i władza

dla którego proponujemy zestaw mott:

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.

Kard. Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981

 

Ludzi deprawuje życie w uległości wobec władzy, którą się pogardza, i praw, które są sprzeczne z sumieniem. Deprawuje stały opór wobec prawa i państwa. Deprawuje konspiracja, deprawuje życie w więzieniu i podziemiu.

Jacek Kuroń, Umiarkowanie radykalnych i radykalizm umiarkowanych

 

Wypada raczej uznać, że władza produkuje wiedzę (…); że władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy.

Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia

Jak dotychczas, zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie materiałów źródłowych i zaprezentowanie ich w formie gawędy łączonej z formami prezentacji multimedialnej. Towarzysząca gawędzie prezentacja może mieć formę reportażu filmowego, fotograficznego, zapisu (video bądź audio) przeprowadzonych przez uczestnika konkursu wywiadów. Przedstawiane fakty, wydarzenia, postacie i wątki muszą spełniać warunek autentyczności. Ich prezentacja winna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym opracowaniem tematu (rozmowy i wywiady z bohaterami opowieści, poszukiwanie źródeł historycznych czy dokumentacji wydarzeń).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie: 15 grudnia 2015 r.

Nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) dla laureatów konkursu ufundował Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu tegorocznej edycji zostanie wkrótce wysłany do Państwa szkół. Zapraszamy również do odwiedzania profilu Konkursu Historii Mówionej na portalu Facebook: https://www.facebook.com/khmumcs oraz strony internetowej SKNE UMCS: http://skne.umcs.lublin.pl.

W imieniu Komisji Konkursowej,

 

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS Lublin)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS Lublin)

HM_2015_Formularz-zgłoszeniowy_student_KHM

HM_2015_Formularz-zgłoszeniowy_uczeń_KHM

HM_2015_Konkurs_zaproszenie_KHM

HM_2015_Regulamin-konkursu_KHM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *