Lubelska i moskiewska etnolingwistyka – kontakty, badania, metody 7.12.2009

 

7 XII 2009 odbyła się międzynarodowa konferencja p.t. Lubelska i moskiewska etnolingwistyka – kontakty, badania i metody. Rozpoczęła ją Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Barbara Czwórnóg – Jadczak. Następnie głos zabrali Rektor prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Henryk Gmiterek.

Tematem konferencji były badania etnolingwistyczne ujęte w dwu perspektywach: ośrodka lubelskiego i moskiewskiego. Stronę lubelską reprezentowali: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Feliks Czyżewski, prof. dr hab. Jan Adamowski, a moskiewską: prof. dr hab. Swietłana Tołstojowa z RAN w Moskwie i prof. dr hab. Elena Bieriezowicz z Uralskiego Uniwersytetu Państwowego w Jekatierinburgu.

Prof. Bartmiński podkreślał, że wiele łączy te ośrodki i na tym przede wszystkim należy się skupić; “Okazało się, że droga do Europy prowadzi przez Moskwę” – zażartował.

Honorowym gościem spotkania była prof. dr hab. Swietłana Tołstojowa, która obchodziła jubileusz 70-lecia. Profesor wspominał jej pierwszą wizytę w Polsce, w 1978 r. i ich wieloletnią przyjaźń, dzięki której powstały m.in. dwa słowniki etnolingwistyczne: moskiewski i lubelski. Pani profesor zadedykowano 21. tom „Etnolingwistyki”, który otrzymała od lubelskich badaczy w ramach podziękowania za wieloletnia współpracę.

Podczas uroczystości wręczono wiele kwiatów i upominków, złożono gratulacje zarówno prof. Tołstojowej i prof. Bartmińskiemu, który też niedawno obchodził swój jubileusz. Na zakończenie prof. Czwórnóg-Jadczak odczytała list gratulacyjny od Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej dla prof. Bartmińskiego, podsumowujący jego dorobek naukowy i współpracę z Instytutem. Profesor również wyraził swoją wdzięczność słowami: „Jestem tutaj od początku. Na UMCS-ie czuję się jak u siebie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *