Naukowy Mielnik

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Mielnik otworzyli drzwi swoich domów dla studentów Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Młodzi lubelscy etnolingwiści pod kierunkiem doktor Joanny Szadury z Instytutu Filologii Polskiej UMCS uczestniczyli w terenowym obozie naukowym. Przez pięć dni, od 5 do 9 listopada, zbierali materiały dotyczące korowaja mielnickiego. To kolejny etap w realizacji projektu badawczego pn. „Pieczywo obrzędowe”. Tym razem studenci rozmawiali z mieszkańcami Mielnika, Niemirowa, Pawłowicz, Osłowa, Radziwiłłówki, Sutna, Wilanowa oraz Moszczony Królewskiej. Finalizacją tych prac będzie wydanie naukowej monografii o tym obrzędowym pieczywie. Zebrane przez etnolingwistów relacje trafią również do mielnickiego muzeum.
Dzięki życzliwości i zaangażowaniu wójta Gminy Mielnik – Adama Toboty oraz kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – Michała Bogackiego młodzi naukowcy od 2010 roku cyklicznie odwiedzają Mielnik i rejestrują żywą w tym regionie kulturę ludową. W ramach podjętej współpracy SKNE UMCS z Gminą Mielnik oraz GOKSiR-em studenci mieli możliwość czynnego uczestnictwa w Festiwalu Korowaja, Pikniku Historycznym oraz Muzycznych Dialogach nad Bugiem. Natomiast mielniccy artyści ludowi wspólnie z lubelskimi etnolingwistami przeprowadzili warsztaty pieczenia korowaja (podczas Mikołajek Folkowych w 2010 roku) oraz „Pisania i czytania pisanek” (podczas Drzwi Otwartych UMCS, 16 marca Bez wątpienia mielnickie tereny mogą poszczycić się bogatą kulturą ludową, unikalną w skali kraju. Zatem współpraca władz gminy ze środowiskiem naukowym jest o tyle istotna, że ma na celu pokazanie wartości i ochronę materialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Mateusz Kasiak (SKNE UMCS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *