Opowiedzieć Lublin. Spotkanie z Historią Mówioną

Drzwi Otwarte, które odbyły się 21 marca 2014, przybliżyły licealistom i gimnazjalistom działalność w zakresie Historii Mówionej lubelskich instytucji takich jak: Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, Radio Lublin, Biblioteka Wspomnień (projekt Koła Naukowego Historyków Studentów).

O pracach naszego koła opowiedział uczestnikom mgr Damian Gocół (SKNE UMCS). Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS zajmują się szeroko rozumianymi związkami języka z kulturą. Obecnie prace Koła dotyczą dwóch obszarów badawczych – folkloru i historii mówionej, dlatego najważniejszym aspektem działalności jest zbieranie ustnych przekazów o kulturze. Poza tym studenci zajmują się również organizacją konferencji, warsztatów, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z etnolingwistyką, w tym realizacją multimedialnego przewodnika po Lublinie.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji, podejmuje działalność edukacyjną, artystyczną, animatorską i dokumentacyjną. Program Historia Mówiona w Ośrodku istnieje od 1998 roku – jego pracownicy od początku podejmują starania, aby opowiadać o mieście za pomocą relacji gromadzonych w duchu historii mówionej. Na spotkaniu Ośrodek reprezentowali Piotr Lasota i Wioletta Wejman.

O pracach Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku opowiedziała Marta Grudzińska. Instytucja ta gromadzi, przechowuje, zabezpiecza materiały dotyczące byłego obozu. Największą część kolekcji stanowią relacje byłych więźniów Majdanka, w których opowiadają nie tylko o okresie przedwojennym, okupacji w ich rodzinnych stronach i prześladowaniach, ale także o pobycie w obozach, więzieniach, gettach i wpływie tych przeżyć na późniejsze życie.

W 2004 roku w Lublinie powstało pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Miłośników Historii Mówionej, którego pomysłodawcą i organizatorem jest red. Czesława Borowik, reportażystka Polskiego Radia Lublin. Celem osób, które są członkami stowarzyszenia, jest utrwalenie historii oraz wydobycie z mroku milczenia głosu tych, którzy nie mogli swobodnie mówić przez długi czas PRL-u. To swoista próba ocalenia wspomnień tych, którzy jeszcze pamiętają tamte wydarzenia i chcą się nimi dzielić. Działania red. Czesławy Borowik przybliżyła zgromadzonym Paulina Ostrowska (SKNE UMCS).

O projekcie Biblioteka Wspomnień opowiedziały Katarzyna Buczek i Maria Buczkowska (KNHS UMCS). Sekcja historii mówionej KNHS (Koła Naukowego Historyków Studentów) działa w Instytucie Historii od 2013 r. Pasjonaci historii nagrywają naocznych „świadków historii”. Zebrany materiał ma być bazą źródłową do przyszłych prac badawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *