PLAN WARSZTATÓW HISTORII MÓWIONEJ

DŹWIĘKOWE HORYZONTY HUMANISTY

AUDIOSFERA I

Warsztaty Historii Mówionej (HM)

dla uczniów Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej  UMCS, studentów Wydziału Humanistycznego UMCS i sympatyków HM

Lublin, 26 i 27 stycznia 2013

Wydział Humanistyczny UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Opiekun ze strony organizatorów: dr Joanna Szadura

Prowadzący:

red. Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin)

mgr Anna Niderla (doktorantka w IFP UMCS)

 

26 stycznia 2013 (sobota)

11:00-13:00           Przygotowanie do sesji nagraniowej

Prowadzący: red. Czesława Borowik PR Lublin

Sala 24 (Nowa Humanistyka)

 1. I.                  Technika i informatyka w służbie nagrań
  1. Sprzęt do nagrywania: amatorskie i profesjonalne rejestratory dźwięku. Dlaczego warto rejestrować profesjonalnie?
  2. Rola mikrofonu i sposoby pracy z nim. Ze statywem, czy bez?
  3. Programy montażowe: Adobe Audition i Cool Edit Pro. Dlaczego te? WMA,
   MP3 czy wav.?
 1. II.              Przygotowanie materiałów towarzyszących nagraniu. Druki archiwalne
  1. Nota biograficzna.
  2. Zgoda na bezpłatne wykorzystywanie nagrań do celów: naukowych, popularyzatorskich, edukacyjnych, radiowych, telewizyjnych, prasowych.
 1. III.           Dokumentacja przyszłego nagrania

Na spotkanie zaproszono Narratorów, którzy zgodzili się opowiedzieć swoją historię uczestnikom warsztatów. Są to:

Halina Górska – sybiraczka (Kazachstan, Uzbekistan)

Danuta Strzelecka- harcerka, więźniarka (Zamek Lubelski)

Mieczysław Smalec – skazany na karę śmierci, więzień okresu komunistycznego (Zamek Lubelski, Wronki)

Michał Kasprzak – NSZZ Solidarność, jeden z przywódców strajków lubelskich (Lokomotywownia PKP)

dr Maria Przeszlakowska – góralka rodem z Poronina

inż. Mariusz Kozak – młody przedsiębiorca, wynalazca, eksporter

 1. Prezentacja Narratorów przed spotkaniem z nimi i nagraniem.
 2. Ustalenie kontekstów czyli podstawowych faktów z historii, współczesności, które mogą się łączyć z życiem Narratorów.
 3. Podział uczestników na zespoły, wybór liderów.
 4. Praca w zespołach (opracowanie strategii nagrania; kontekst historyczny, współczesny, kulturowy; przygotowania techniczne do sesji nagraniowej).

 

13:00-13:30           Przerwa

 

13:30-16:00           Sesja nagraniowa

Prowadzący: red. Czesława Borowik PR Lublin

Spotkanie w sali 24 (Nowa Humanistyka)

 

 1. Sesje nagraniowe (w grupach).
 2. Po zakończeniu nagrań Narratorzy ocenią pracę uczestników warsztatów.

Zadanie: Każdy uczestnik kopiuje do swojego komputera nagrany materiał.

Niedziela, 27 stycznia 2013

 

10:00-12:00           Ocena zebranego materiału

Prowadzący: red. Czesława Borowik PR Lublin

Spotkanie w sali 24 (Nowa Humanistyka)

 

 1. I.    Głos mają uczestnicy warsztatów
 2. Liderzy ze swoimi zespołami przygotowują się do wstępnej prezentacji nagrań (10 minut dla każdej grupy). Oficjalna prezentacja nastąpi w czasie 4. finału konkursu HM „Granice przeszłości” (w maju br.; złożą się na nią najciekawsze fragmenty nagrań 2 x 3 min podmontowanego dźwięku spełniającego wymogi radia, czyli ma być o czymś i w dziennikarskiej formie – monolog, spec, gawęda, korespondencja). Czas nie może być przekroczony, podobnie jak na antenie radia.
 3. Udzielenie odpowiedzi na pytania:
  1. Dlaczego X jako Narrator został wybrany do nagrania HM?
  2. Co istotnego dla historii, współczesności, kultury miał
   do powiedzenia Narrator?
  3. Jakie trudności wystąpiły w czasie sesji nagraniowej?
  4. O co jeszcze można byłoby dopytać Narratora?
  5. Jak grupa przygotuje się do prezentacji oficjalnej? Jak podzielona
   zostanie praca zespołu?
  6. Prezentacja zapisu dźwiękowego w programach: Adobe Audition
   i Cool Edit Pro.
  7. Ocena jakości technicznej nagrania i wyrywkowe sprawdzenie merytorycznej jego strony.

II.Podstawowe informacje o montażu dźwięku. Praca na własnych laptopach. Jak powinna wyglądać transkrypcja? Opis płyty CD w zapisie „audio” (WMA).

Zadanie: Przygotować transkrypcję. Lider omawia z grupą zasady współpracy. W wyznaczonym terminie, czyli podczas 4. finału konkursu HM „Granice przeszłości”  prace każdej z grup zostaną zaprezentowane.

III. Złożenie portfolio u dr Joanny Szadury (docelowo Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS), czyli:

 1. Nota biograficzna i zgoda na publikację.
 2. Płyta CD w zapisie „audio” wraz z opisem płyty i na płycie.
 3. Transkrypcja wg podanego wzoru.
 4. Płyta CD w zapisie „audio” z materiałem prezentowanym jako forma dziennikarskiej wypowiedzi.

 

12:00-12:30           Przerwa

 

12:30-14:00           Jak analizować teksty HM

Prowadzący: mgr Anna Niderla

Sala 24 (Nowa Humanistyka)

 1. Krótka historia oral history (wykład)
 2. Historia nagrana, przepisana i co dalej…? (konwersatorium)

UWAGA

 

Na podstawie złożonego portfolio oraz udziału w wykładzie teoretycznym i konwersatorium uczestnicy warsztatów uzyskują poświadczenia o odbytych warsztatach Historii Mówionej wraz z oceną pracy.

Uroczyste wręczenie nastąpi w czasie 4. finału konkursu HM

„Granice przeszłości”w maju br.

 

Na warsztaty należy zabrać (o ile to możliwe): sprawny (baterie, akumulator) rejestrator dźwięku (jeśli posiadamy), słuchawki, laptop z programem Cool Edit Pro lub Adobe Audition (może być wersja demo).

Za stronę techniczną warsztatów odpowiada Damian Gocół (SKNE, kontakt: damian.gocol@gmail.com).

Za stronę organizacyjną odpowiada Anna Kowalska (SKNE, kontakt: aniakowalska-88@wp.pl).

Organizacja całości: dr Joanna Szadura (IFP UMCS, kontakt: joanna.szadura@wp.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *