Prezentacja tomu „Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej”

28 czerwca 2018 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone prezentacji tomu „Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej” – książkę pod redakcją Arkadiusza Bagłajewskiego, Jerzego Bartmińskiego, Moniki Łaszkiewicz i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej opublikowało Wydawnictwo UMCS. Tom upamiętnia Andrzeja Bączkowskiego, pracownika Wydziału Prawa i Administracji UMCS, działacza społecznego oraz ministra pracy, zasłużonego zarówno dla nowego sposobu myślenia o pracy, jak i szukania praktycznych form jej organizacji. Przy tworzeniu książki zaproszono do współpracy osoby z różnych dziedzin, m.in. filozofów, samorządowców, polityków czy praktyków tematu. Wszystko po to, aby pokazać szeroką gamę świadectw i wiele różnych punktów widzenia zagadnienia pracy.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej, doktoranci oraz studenci. W wydarzeniu uczestniczył również Jego Magnificencja Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski. Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów reprezentowali: dr hab. Joanna Szadura, Dawid Kobylański, Magdalena Wołoszyn oraz Sara Akram.

Publikacja została podzielona na cztery części. Pierwszą z nich stanowią teksty z zakresu teologii, ekonomii i polityki. Znajdziemy tu takie teksty jak: „Biblijny obraz pracy ludzkiej” (Andrzej Szostek), „Od polityki ograniczania bezrobocia do polityki pracy” (Jerzy Hausner) oraz artykuły innych badaczy. Drugi dział w tomie otwiera z kolei tekst prof. Stanisława Michałowskiego, z którego inicjatywy w polu zainteresowań autorów znalazły się także problemy pracy w kontekście polskiego systemu edukacji.  Trzeci, najobszerniejszy dział książki jest poświęcony pracy w świetle literatury pięknej i publicystyki. Znalazły się tu prace literaturoznawców nawiązujące do wciąż aktualnych myśli klasyków: Cypriana Norwida, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa i Stanisława Brzozowskiego, jak też autorów bliższych czasowo i całkiem współczesnych (tekst prof. Arkadiusza Bagłajewskiego o literackich świadectwach nowego traktowania pracy w czasach transformacji ustrojowej w Polsce). Czwarty blok ma charakter językoznawczy i przynosi rekonstrukcję obrazów pracy w polszczyźnie ogólnej (prof. Jerzy Bartmiński) i ludowej oraz cztery studia wychodzące już poza obręb języka polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *