Program Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze”

29 listopada 2019 roku odbędzie się Ogólnopolska konferencja naukowa pt: „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze”

Miejsce obrad: Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”
w Lublinie, ul. Idziego Radziszewskiego 16

PROGRAM

9.00–10.00 Otwarcie konferencji

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS     prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS     dr hab. prof. UMCS Ewa Głażewska

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS    prof. dr hab. Robert Litwiński

Dyrektor ACK UMCS „Chatka Żaka”                 mgr Edyta Karczmarska

Z-ca Dyrektora ACK UMCS „Chatka Żaka”      mgr Izabela Pastuszko

Przedstawiciel organizatorów festiwalu Mikołajki Folkowe i Orkiestry św. Mikołaja                                                                   mgr Bogdan Bracha

Honorowy Kurator SKNE UMCS i Honorowy Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji                                                             prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

 

Sesja I Panelowa

10.00–11.40

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński,
dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

10.00–10.20 dr Agata Kusto (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Uludowione życie artystyczne czy artystyczna ludowość? Kilka dygresji na przykładzie lubelskiego międzywojnia

10.20–10.40 dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Bajkowe stylizacje w powieści Edwarda Szopy „Poczet królewski”

10.40–11.00 mgr Sylwia Gierczak (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), Zasada solidarności z życiem i jej realizacja w „Cudownych bajkach” Adolfa Dygasińskiego

11.00–11.20 mgr Aleksandra Ciarkowska (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Łódź), Językowa kreacja postaci kobiecych w twórczości Juliana Kawalca (na wybranych przykładach)

11.20–11.40 Dyskusja

11.40–12.00 Przerwa kawowa

Sesja II Panelowa

12.00–14.20

Prowadzenie: dr hab. Tomasz Rokosz

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

12.00–12.20  dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa) „Tradycja na skróty”, „współczesna muzyka ludowa” czy „awangarda”? 

O dzisiejszych kierunkach rozwoju muzyki folkowej w Polsce

12.20–12.40  dr hab. Magdalena Szyndler (Instytut Sztuk Muzycznych UŚ, Katowice), Niepublikowane rękopisy Jana Taciny (1909-1990)

12.40–13.00  mgr Ewa Cudzich (Instytut Nauk o Kulturze UŚ, Katowice), Tradycja muzyczna górali Beskidu Śląskiego w twórczości artystycznej Jana Wałacha – okiem etnologa

13.00–13.20  mgr Lidia Biały (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Z badań nad wątkami hagiograficznymi w ludowej pieśni religijnej

13.20–13.40  mgr Ewa Kuszewska (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Organista czy solista? Miejsce ludowej tradycji muzycznej we współczesnym wykonawstwie pieśni w liturgii kościoła katolickiego. Perspektywy
i zagrożenia

13.40-14.00   mgr Piotr Wróblewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Pomiędzy muzyką ludową, klasyczną i jazzową – pieśni Feliksa Nowowiejskiego
w aranżacjach Krzysztofa Herdzina

14.00–14.20 Dyskusja

14.20–15.30 Przerwa obiadowa

Obrady w sekcjach

Sekcja A

15.30–17.30

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

Prowadzenie: dr hab. Magdalena Szyndler

15.30–15.50  dr hab. Tomasz Rokosz (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Rytualne milczenie, obrzędowy hałas z perspektywy etnomuzykologa i etnolingwisty

15.50–16.10  dr Olga Solarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu), Ludowa wizja świata wykuta w kamieniu. O nagrobkach – drzewach życia

16.10–16.30  mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu), Ludowy gotyk? Echa sztuki gotyckiej w dawnej rzeźbie ludowej i średniowieczne fascynacje Piotra Wolińskiego

16.30–16.50  mgr Krzysztof Hliniak (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Kraków), Kultura taneczna mniejszości narodowych i etnicznych
w krajobrazie kulturowym województwa małopolskiego

16.50–17.10  mgr Maria Kula (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie), Zjawisko folkloryzmu na początku XXI wieku na przykładzie wybranych imprez folklorystycznych organizowanych na Podkarpaciu

17.10–17.30 Dyskusja

17.30–17.50 Przerwa kawowa

Sekcja B

15.30–17.30

Studio Telewizyjne, ACK „Chatka Żaka”

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura

15.30–15.50  mgr Beata Maksymiuk-Pacek (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Jak reklamujemy kulturę ludową?

15.50–16.10  mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), Ludowa Miss Wszechświata – polskie „kostiumy narodowe” w konkursie piękności Miss Universe

16.10–16.30  lic. Joanna Dymanus (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków), Utowarowione sacrum. Etnodizajn a kategoria dziedzictwa

16.30–16.50  mgr Tatsiana Marmysh (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk), Sztuka ludowa na Krajowej liście dziedzictwa kulturowego Białorusi: zagrożenia i wyzwania

16.50–17.10  dr Katarzyna Ceklarz (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa
w Nowym Targu), Ludowość w pamiątkarstwie na przykładzie Podhala

17.10–17.30 Dyskusja

17.30–17.50 Przerwa kawowa

Sekcja A

17.50–19.30

Sala Widowiskowa, ACK Chatka Żaka

Prowadzenie: mgr Damian Gocół

17.50–18.10  prof. dr. Marcello Messina (Visiting Associate Professor; Universidade Federal da Paraíba), Sicilian folk songs and contemporary art: renditions of Antonino Uccello’s ethnographic work

18.10–18.30  lic. Alicja Habza (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Pobożność Maryjna w śpiewach i nabożeństwach z Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej
w Wąwolnicy. Wybrane zagadnienia

18.30–18.50  mgr Mirosław Majewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Wiedza i religijność ludowa w przedstawieniach teatru obrzędowego

18.50–19.10  mgr Anna Kapusta (Instytut Socjologii UJ, Kraków), „Gardzieniczanka”
i „Teatroman z Lublina”. Figura folkloryzacji dyskursu „Gardzienic”
w Gardzienicach, czyli o funkcjonowaniu polskojęzycznej matrycy kultury chłopskiej w ludowych tekstach oporu

19.10–19.30 Dyskusja

Sekcja B

17.50–19.30

Studio Telewizyjne, ACK „Chatka Żaka”

Prowadzenie: mgr Sylwia Gierczak

17.50–18.10  mgr Stefania Zielonka (Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań), Na złość klasykom… Kilka refleksji o dziewiętnastowiecznej niechęci do folkloru

18.10–18.30  mgr Agnieszka Jeż (Instytut Muzykologii UW, Warszawa), Folklor w szkole – doświadczenia żydowskiej młodzieży w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

18.30–18.50  lic. Wioletta Jakubiec (Instytut Muzyki UMCS, Lublin), O współczesnych przemianach funkcji użytkowych trombity

18.50–19.10  mgr Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie), O szczęśliwą socjalistyczną wieś polską…. Kolekcja sztuki ludowej z okresu socrealizmu w Państwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie

19.10–19.30 Dyskusja

19.30–19.50 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji

20.30 Koncert polsko-ukraińskiego zespołu „Dagadana”, Sala Operowa CSK, pl. Teatralny 1

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, „Pismo Folkowe”, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *