Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku. Lublin, 16-17 grudnia 2010

Ambitne referaty, jeszcze ambitniejsi studenci i niezapomniana atmosfera – tak najkrócej można opisać ostatnią konferencję polonistów UMCS.

Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku był tematem VII międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności, która odbyła się w dniach 16-17 grudnia 2010 roku w Lublinie. Sesję zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów (SKNE), działające przy Zakładzie Gramatyki i Tekstologii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Halina Pelc – prodziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska – z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS i kurator SKNE UMCS oraz Monika Gryboś – przewodnicząca SKNE UMCS. Z referatami wprowadzającymi zgodzili się wystąpić znakomici lubelscy badacze: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr Maria Wojtak oraz prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz.
Mimo mroźnej i śnieżnej aury, do Lublina przybyli referenci ze wszystkich stron Polski, reprezentujący 11 miast oraz 13 ośrodków naukowych. Gośćmi UMCS byli studenci ze Szczecina (US) , Poznania (UAM), Wrocławia (UWr), Gdańska (UG), Warszawy (UKSW, UW), Krakowa (PAN), Rzeszowa (UR), Radomia (KL UMCS), Białej Podlaskiej (KL UMCS) oraz Równe na Ukrainie. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli lubelskich uniwersytetów: KUL- u oraz gospodarzy UMCS- u. Konferencja podzielona została na 8 bloków tematycznych, po których prowadzone były dyskusje. Niektóre wystąpienia wzbudziły tyle emocji, że rozmowy prowadzono w kuluarach. Tematyka referatów rzeczywiście była szeroka. Studenci badali teksty, gatunki i analizowali dyskurs z perspektywy językoznawczej, literaturoznawczej czy kulturoznawczej. Wystarczy przytoczyć kilka tytułów artykułów, aby zwrócić uwagę na niebanalność oraz różnorodność tematyczną. Słuchacze mogli zatem wysłuchać takich referatów jak: Testament amerykański jako gatunek wypowiedzi, Blog – gatunek przekazu digitalnego dla każdego, Ciało w zagadkach, Intertekstualność i genologia w twórczości Antonia Tabucchiego, Afisz teatralny a genologia lingwistyczna – miejsca wspólne. Zarys, Vlepiaj! Promuj swój klub! – vlepka kibicowska jako nowy gatunek czy Konsytuacja a udział środków werbalnych i niewerbalnych w dialogach dziecka z opóźnieniem rozwoju mowy.
Uczestniczący w sesjach i dyskusjach badacze zwracali uwagę na niezwykle wysoki poziom wystąpień. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów, dr Joanna Szadura oraz jej podopieczni przygotowali konferencję ciekawą i dynamiczną. Organizacja stała na najwyższym poziomie. Nie brakowało oczywiście spotkań pozasesyjnych. Okazją do integracji i wspólnej zabawy było przygotowane spotkanie opłatkowe oraz zwiedzanie Podziemi Lubelskich. Przybyli goście docenili piękno i wielokulturowość Lublina oraz życzliwość i otwartość Lublinian. Niezwykle ciepło zostali przyjęci lubelscy naukowcy: prof. dr hab. Maria Wojtak, dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska oraz prof. Jerzy Bartmiński. Ich cenne uwagi podczas sesji oraz życzliwe rozmowy w czasie przerw i spotkań były dla referentów wielkim zaszczytem i stanowiły niewątpliwą przyjemność. Był to swoisty transfer wiedzy; w końcu zgodnie z konferencyjną tradycją uczestnicy sesji naukowych to w wielu przypadkach przyszli naukowcy. Jednak wszyscy jednogłośnie przyznają, że najistotniejsze jest nabycie nowych doświadczeń, zawarcie nowych znajomości oraz tworzenie niepowtarzalnej atmosfery konferencyjnej, zarówno tej naukowej jak i towarzyskiej.

Mateusz Kasiak (SKNE UMCS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *