Wykłady i warsztaty dla Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMCS 8.01.2010

8 stycznia 2010 roku Instytut Filologii Polskiej UMCS gościł ponad 400 osób z dwunastu partnerskich szkół średnich (z Biłgoraja, Kraśnika, Lubartowa, Lublina, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Parczewa, Puław, Radomia, Radzynia Podlaskiego, Ryk i Świdnika). Organizatorem tego spotkania był Dyrektor IFP UMCS – prof. dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Główny Koordynator Współpracy – dr Dorota Filar, liczne grono wykładowców i współpracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS oraz Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów (SKNE UMCS). Było to już kolejne spotkanie z licealistami naszego regionu, podczas którego odbyły się wykłady, warsztaty, prezentacje, seminaria oraz wydarzenia artystyczne inspirowane tym razem tematyką Świąt Bożego Narodzenia.
A wszystko zaczęło się o 9:40 przy pomniku Marii Curie-Skłodowskiej, skąd grupy licealistów wraz z opiekunami przeszły do budynku Nowej Humanistyki. Główna część spotkania odbywała się w połączonych aulach Wydziału Humanistycznego. Pierwszym dydaktyczno-naukowym punktem programu był wykład prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego na temat Kolęd lubelskich i ich współczesnej aranżacji. Omawiając tradycję kolędowania, prof. Jerzy Bartmiński, położył akcent na specyfikę kolęd ludowych. Wykład był ilustrowany występem zespołu Dzieci z Brodą kierowanym przez Joszka Brodę. Utwory te można znaleźć na płycie Na dunaj – kolędy ze Wschodu (2008). Płyta ta powstała dzięki inspiracji prof. Jerzego Bartmińskiego a podstawą jej opracowania stały się zbiory Archiwum Etnolingwistyczne UMCS. Pieśni na płycie to zarówno nowe, folkowe wersje jak
i nagrania archiwalne. W książeczce dołączonej do płyty, znajdują się fotografie dokumentujące obrzędy kolędnicze oraz krótkie informacje dotyczące każdej z pieśni przygotowane przez czuwającego nad tym projektem prof. Jerzego Bartmińskiego. Warto dodać, że cała sala śpiewała kolędy wraz z Joszkiem i młodymi wykonawcami (każdy uczestnik tego spotkania otrzymał teksty wykonywanych kolęd). Pod koniec wykładu swój niesamowity koncert dała Orkiestra świętego Mikołaja.

By zakończyć muzyczne występy, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów zorganizowało konkurs. Każdy, kto, odważył się wejść na scenę, mógł zaśpiewać kolędę. Utrudnieniem był wymóg zaśpiewania jej w obcym języku. Chętnych do udziału w konkursie było wielu. Młodzież śpiewała kolędy po białorusku, ukraińsku, rosyjsku, angielsku, hiszpańsku, włosku, ale najciekawiej zaprezentowały się dziewczęta z LO w Radzyniu Podlaskim, które odśpiewały Pada śnieg w 3 językach (polskim, angielskim i rosyjskim) oraz Ewa Pacławska (członkini SKNE) śpiewająca kolędę ukraińską. Jury, w którego skład weszli Joszko Broda oraz Bogdan Bracha z Orkiestry św. Mikołaja przyznali właśnie im nagrody muzyczne nagrody (ufundowane przez zespoły płyty).
Po krótkiej przerwie licealiści zostali podzieleni na grupy seminaryjne i wzięli udział w specjalnie przygotowanych warsztatach w salach dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Zajęcia poprowadzili: prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa, dr Arkadiusz Bagłajewski, red. Monika Hemperek z Radia Lublin, dr Małgorzata Latoch-Zielińska, dr Paweł Nowak, red. Franciszek Piątkowski, dr Rafał Szczerbakiewicz, dr Anna Tryksza, dr Artur Wójtowicz oraz Studenci z Koła Naukowego Etnolingwistów (Emilia Wronka i Mariusz Polowy). Warsztaty przygotowane przez nasze koło dotyczyły Historii mówionej jako żywego źródła wiedzy o przeszłości. Po prezentacji, która nakreśliła podstawowe informacje na temat oral history jako metody badawczej, wyemitowany został reportaż Droga do wolności autorstwa Mariusza Polowego, zrealizowany przez Biłgorajską Telewizję Kablową w październiku 2009 roku (film można obejrzeć w Internecie: http://vimeo.com/7499961).
Po spotkaniu Dyrektorów i Nauczycieli szkół partnerskich z Dyrekcją Instytutu Filologii Polskiej i Koordynatorami ds. współpracy odbył się wykład prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej pt. Wiersz – złożony sens. Był poświęcony analizie tekstów polskiej poezji współczesnej i spotkał się z refleksyjnym odbiorem zgromadzonej młodzieży. Spotkanie zakończono po godzinie 15:00 a grupy licealistów z pewnością będą miały co wspominać.
Emilia Wronka (SKNE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *