Wymiana międzyuczelniana: Briańsk 19-29 czerwca 2011 i Lublin 3-13 lipca 2011 r.

W dniach 19-29 czerwca br. studenci Wydziału Humanistycznego naszego

Uniwersytetu po raz kolejny już byli gośćmi Uniwersytetu w Briańsku. Wyjazd był

rezultatem funkcjonującej już od kilku lat umowy o współpracy między obydwiema

uczelniami. W tym roku w wymianie międzyuczelnianej wzięło udział ośmioro studentów:

Katarzyna Dmitruk, Magdalena Dolecka, Dorota Dzierżek, Agnieszka Grzegorczyk, Ewelina

Jóźwiak, Justyna Koper, Tomasz Kowal, Katarzyna Niedźwiedź. Opiekunem grupy była dr

Katarzyna Smyk (Instytut Kulturoznawstwa UMCS). Ze strony gospodarzy opieką otoczyli

nas: Pani Lena Nikolajevna Masznova, Pani Magdalena Michałek (lektor języka polskiego

na Uniwersytecie w Briańsku) i grupa tamtejszych studentów z kierunków regionalistyka i

historia.

Podczas naszego pobytu w Briańsku poznaliśmy historię tamtejszego uniwersytetu,

zapoznaliśmy się z jego strukturą oraz programem zajęć poświęconych nauczaniu języka

polskiego. Ponadto Rosjanie przygotowali dla nas dwa wykłady poświęcone historii,

gospodarce i kulturze Rosji, co pozwoliło nam spojrzeć na wiele problemów z nieco innej

perspektywy. Zwiedzaliśmy także liczne muzea, m.in. Muzeum Tiutczewa, rosyjskiego poety

z okresu romantyzmu, Muzeum Partizanskoj Slavy, gdzie zgromadzone zostały pamiątki

po żołnierzach oraz elementy uzbrojenia z czasów II wojny światowej, pobliską fabrykę

szkła, w której powstał pierwszy i jedyny na świecie szklany ikonostas. Udaliśmy się także

na jednodniową wycieczkę do Moskwy, po której oprowadzał nas Konsul Rzeczypospolitej

w Moskwie Pan Michał Greczyło. Większą część dnia spędziliśmy na Placu Czerwonym,

podziwiając wspaniałe budowle Kremla i słuchając o ich historii. Niestety, nie udało nam

się zwiedzić Mauzoleum Lenina, gdyż w czasie jego otwarcia na Placu odbywały się ważne

uroczystości wojskowe. Zaskoczyła nas natomiast malowniczość i atmosfera ulic Starego

Arbatu, skąd przeszliśmy drogą wznoszącą się nad Kanałem Moskiewskim, by zobaczyć

chram Chrysta Spasitiela. Udaliśmy się też do Muzeum Bułhakowa, gdzie mogliśmy zwiedzić

mieszkanie pisarza, spotkać kota Behemota, wypić dobrą herbatę oraz kupić „Mistrza

i Małgorzatę” w oryginale. Przed samym odjazdem do Polski, udało nam się pojechać do

miejsca ważnego dla każdego Polaka, dla niektórych z nas również z powodów osobistych –

na Cmentarz Wojenny w Katyniu. W ciszy wysłuchaliśmy historii tego miejsca, doskonale

nam znanej, a jednak brzmiącej zupełnie inaczej przy wtórze odgłosów katyńskiego dzwonu.

Był to zarazem ostatni dzień naszego pobytu w Rosji. W Briańsku pożegnaliśmy się z

naszymi nowymi przyjaciółmi, licząc na rychłe spotkanie z nimi w Polsce.

Studenci z Uniwersytetu w Briańsku w ramach wymiany międzyuczelnianej

gościli u nas już w lipcu. Mariia Aleksiutina, Sergey Butyrkin, Mariia Chernikova, Daria

Chirkova, Daria Lukashova, Irina Tegliai, Irina Velikanova, Kristina Zyukanova (studiujący

regionalistykę i historię) wraz z opiekunem Kristiną Zverevą przyjechali do Lublina już

3 lipca br. Gości z Briańska powitał dziekan Wydziału Humanistycznego – prof. dr hab.

Henryk Gmiterek, który zapoznał ich z historią naszego Wydziału i jego strukturą. Niezwykle

serdecznie przyjął naszych gości także prorektor UMCS ds. Ogólnych – prof. dr hab. Ryszard

Szczygieł – barwnie opowiadając o historii naszej uczelni i Lublina.

Podczas pobytu rosyjskim studentom towarzyszyli studenci ze Studenckiego Koła

Naukowego Etnolingwistów i Studenckiego Koła Naukowego Medioznawców (działających

w Instytucie Filologii Polskiej UMCS). Wspólnie zwiedzali Lublin i okolice. Na szlaku

tematycznym Dzieje Polski – dzieje Lublina znalazło się Stare Miasto, Zamek Lubelski,

Katedra, Podziemia, Cmentarz Żydowski i Muzeum na Majdanku. O literackim Lublinie

specjalny wykład wygłosił zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Arkadiusz

Bagłajewski. Studenci z Briańska odwiedzili również Ośrodek „Brama Grodzka” i Izbę

Pamięci Drukarstwa w Lublinie. Lubelszczyznę poznawali także podczas wyjazdów do

Zamościa, Kazimierza Dolnego i Kozłówki. Mamy nadzieję, że pomimo deszczowej pogody,

która towarzyszyła ich pobytowi, zabrali z Lublina tylko dobre wspomnienia.

Ewelina Jóźwiak, Justyna Koper (SKNE UMCS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *