Konferencje

Konferencje zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

2001 Humanista wobec tradycji i współczesności 1 (Lublin)

2002 Humanista wobec tradycji i współczesności 2 (Lublin)

2006 Historia mówiona w świetle etnolingwistyki (Lublin)

2007 Stereotypy w języku i w kulturze (Lublin)

2008 Kłamstwo i plotka w języku i w kulturze (Lublin)

2009 Ciało i duch w języku i w kulturze (Lublin, 23-24 marca)

2010 a) Stereotypy – walka z wiatrakami? (Lublin, 6-7 maja)

            b) Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku (Lublin, 16-17 grudnia)

2011 a) Tekst – kontekst – intertekst  (Lublin, 5-6 grudnia)

b) Gawędy o kulturach I (Mielnik, 6 sierpnia)

2012 a) „Ty, moja sobótko, rzuć płomień w niebiosy!” Noc świętojańska w języku i kulturze (Lublin, 21 czerwca)

b) Gawędy o kulturach II (Mielnik, 4 sierpnia)

2013   Nowe życie tradycji. Inspiracje, zapożyczenia, recepcje motywów ludowych we współczesnej kulturze (Lublin, 6 grudnia)

2014   Tradycja kołem się toczy (Lublin, 12 grudnia)

2015   a) Kultura ludowa – jest czy jej nie ma? (Lublin, 11 grudnia)

             b) Gawędy o kulturach V (Mielnik, 2 sierpnia)

2016   a) Kultura – tradycja – kontynuacja (Lublin, 9 grudnia)

            b) Gawędy o kulturach VI (Mielnik, 6 sierpnia)

2017   a) Folklor po Edisonie (Lublin, 8 grudnia)

             b) Gawędy o kulturach VII (Mielnik, 5 sierpnia)

2018   a) Przed ołtarzem pól – święci w kulturze ludowej (Lublin, 30 listopada)

             b) Gawędy o kulturach VIII (Mielnik, 4 sierpnia)

2019   a) Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze (Lublin, 29 listopada)

             b) Gawędy o kulturach IX (Mielnik, 3 sierpnia)

2020   Folk – folklor – folkloryzm (Lublin, 10–11 grudnia)

2021   a) Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej (Lublin, 9–10 grudnia)

             b) Gawędy o kulturach X (Mielnik, 7 sierpnia)

 

Nasz udział w konferencjach naukowych

Konferencja Pasaulio vaizdas kalboje (Litwa, Szawle: Uniwersytet Szawelski, 23-24 X 2008 r.):

Ewa Pacławska, The linguistic and culture view of ruta (Ruta graveolens) in the Polish language tradition

Sebastian Wasiuta, Stereotype – a key-concept of Lublin ethnolinguistics

 

Konferencja młodych slawistów (Czechy, Praga: Uniwersytet Karola, 22-23 X 2008 r.)

Anna Drobek, Demoniczna strona Petersburga (na wybranych przykładach literatury rosyjskiej XIX i XX wieku)

 

Konferencja Wspólne miejsca, wspólne struktury. Rekonesans (Kraków: Uniwersytet Jagielloński,
3-4 XII 2008 r.):

Monika Gryboś, Smierdiakowszczina – dramat (z) życia rodzinnego. „Gnój” Wojciecha Kuczoka w percepcji teatralnej

 

Konferencja Miłość w języku (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10 XII 2008 r.):

Przemysław Kaliszuk, Funkcja erotyki w literaturze (science fiction) w ujęciu Stanisława Lema

Emilia Wronka, Nowoczesne wzorce miłości i partnerstwa kreowane w czasopismach „Cosmopolitan” i „Glamour”

Monika Baran, Bajerowanie, kręcenie, zrywanie i akty pokrewne w polszczyźnie ogólnej
i młodzieżowej

Monika Gryboś, Konceptualizacja miłości w metaforach zmysłowych (na materiale piosenek Michała Bajora)

Ewa Budzisz, Anita Leśniczuk, Miłość kreowana przez czasopisma kobiece a jej wzorzec biblijny

 

Ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja Pogranicza – obszary badawcze (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 5-6 III 2009 r.):

Monika Baran, Granice myślenia na pograniczu kultur. Żydzi na Lubelszczyźnie

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Polszczyzna w rozwoju – możliwości i ograniczenia (Pobierów: Uniwersytet Szczeciński, 20-22 III 2009 r.):

Monika Gryboś, (Nie)poprawność językowa nazw sklepów. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej polszczyzny?

 

Konferencja Ciało i duch w języku i kulturze (Lublin: UMCS, 22-23 III 2009 r.):

Agnieszka Kulisz, Dwa modele opisu głowy człowieka w polszczyźnie: topologiczny i funkcjonalny

Monika Gryboś, Konceptualizacja cielesności, seksualności i duchowości w retoryce kaznodziejskiej (na podstawie cz. 1 kazania ks. Piotra Pawlukiewicza pt. Seks – poezja czy rzemiosło?)

Emilia Wronka, Metro-ciało – kolejny model mężczyzny, jaki promuje męska prasa i reklama

Międzynarodowa konferencja Etnoligwistyka a leksykografia zorganizowana przez Komisję Etnolingwistyczną Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Instytut Slawistyki PAN oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego (Opole-Kamień Śląski, 17-18 IV 2009 r.):

Emilia Wronka, Katarzyna Jędrzejewicz, Przydatność danych słownikowych do rekonstrukcji językowego obrazu świata (na przykładzie haseł: wiara, sumienie, nadzieja)

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Od miłości do nienawiści. Językowe sposoby kreowania emocji (Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 21 V 2009 r.):

Monika Gryboś, Konceptualizacja miłości w metaforach wizualnych (na materiale piosenek Michała Bajora)

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Stereotypy – walka z wiatrakami? (Lublin: UMCS, 6-7 V 2010 r.):

Agata Bielak: Stereotyp świętego Piotra w polskiej kulturze ludowej

Agnieszka Kulisz: Stereotyp oka w gatunkach polskiego folkloru

Emilia Wronka: Stereotypy zawarte w plotkach. Na podstawie analizy tekstów plotkarskich

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Ponowoczesność w środkach audiowizualnych. Pogranicze magii i racjonalności (Lublin: UMCS, 20-21 V 2010 r.):

Joanna Psiuk: Radio bzdet, czyli media widziane oczami Różewicza

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej (Olsztyn, 17-18 VI 2010 r.):

Agata Bielak: Święci w ludowych opowieściach ajtiologicznych

 

Konferencja naukowa Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie, biznesie i mediach (Siedlce: UHP, 26-27 X 2010 r.):

Monika Gryboś: udział w charakterze słuchacza; udział w warsztacie Mowa ciała w praktyce z uwzględnieniem mediów, reklamy i polityki

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Tradycyjna kultura ludowa w rosyjskim, ukraińskim i polskim językowym obrazie świata (Lublin, 5-7 XI 2010 r.):

Agata Bielak: Postać świętego Mikołaja w folklorze polskim i wschodniosłowiańskim.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku (Lublin: UMCS, 16-17 XII 2010 r.):

Monika Gryboś: Uwagi o języku polskim zawarte w felietonach Tadeusza Żeleńskiego (Boya)

Patryk Iwańczyk: „Sytuacje podbramkowe” Janusza Atlasa jako przykład polskiej felietonistyki sportowej

Mateusz Kasiak: Historia prawdziwa o nieprawdziwej wojnie polsko-polskiej
w świetle walki o krzyż prezydencki

Agnieszka Kulisz: Ciało w zagadkach

Beata Ochnio: Etyka współczesnego dyskursu publicznego a Witolda Gombrowicza marzenia o „nagości”

Emilia Wronka: Czy plotka to gatunek?

 

Konferencja Horyzonty języka, czyli jak daleko sięga językoznawstwo? (Pobierowo, 18-20 marca 2011 r.)

Patryk Iwańczyk: Dowcip językowy w felietonistyce sportowej, czyli „Sytuacje podbramkowe”Janusza Atlasa

 

Konferencja Milczenie w języku i kulturze (Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 11-12 kwietnia 2011 r.)

Elwira Rzepka: Milczenie jest błękitem. Językowy obraz koloru milczenia w tekstach kreatywnych

 

Konferencja Moda w literaturze i kulturze popularnej (Olsztyn, 13-15 kwietnia 2011 r.)

Olga Tarasiuk: Gra w stereotypy. Stereotyp stróża prawa w filmie braci Coen „Prawdziwe męstwo”

 

Konferencja Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego społeczeństwa polskiego (18-19 kwietnia 2011 r.)

Mateusz Kasiak: Gdzie jest krzyż? Refleksje nt. wykorzystania krzyża w politycznych i medialnych kreacjach

 

Konferencja Media a wartości. Media drukowane (Biała Podlaska, 18-19 maja 2011 r.)

Patryk Iwańczyk: Parenetyczne aspekty felietonistyki sportowej na przykładzie twórczości Janusza Atlasa

 

Konferencja Przestrzeń kulturowa Słowian (Lublin: KUL, 19 maja 2011 r.)

Justyna Koper: Obraz Nowego Roku w Polskiej Kulturze Ludowej

Justyna Kowalczyk: Lubelski korowaj na tle wschodniosłowiańskiej tradycji ludowej

Anna Kowalska: Strategie komunikacyjne w polskich ludowych praktykach przywracania snu dzieciom

Olga Tarasiuk: Czarny bez w ludowym lecznictwie

Studencka Konferencja Naukowa Nasz świat przez pryzmat języka (Radom: kolegium UMCS, 20 maja 2011 r.)

Elwira Rzepka: Językowy obraz zależności i uzależnienia w tekstach poetyckich Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Olga Tarasiuk: Mieszkańcy bzowego świata

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności: Tekst-kontekst-intertekst (Lublin, 5-6 grudnia 2011)

Katarzyna Grzegorek Metaforyka polityczna pomiędzy nowością a banałem

Mateusz Kasiak KULTowe wizerunki Madonny, Lady Gagi, Nergala jako teksty kultury popularnej. Funkcjonowanie kontekstu religijnego i realizacja motywów biblijnych w kreacjach muzycznych

Sylwia Kwiatkowska Rola nadawcy w sterowaniu kontekstem rozmowy telemarketingowej

Justyna Kowalczyk Korowaj jako tekst kultury

Justyna Koper Powinszowania noworoczne jako gatunek folkloru

Damian Gocół Historia mówiona w świetle teorii narracji

Anna Kowalska Tekst(y) w tekście. Na przykładzie „Ociosanek” Karela Joromira Erbena

Jagoda Pajda Od Raponcki do Barbie – motyw księżniczki w wieży w kulturze tradycyjnej i masowej

Olga Kielak W co grają bracia Coen? Stereotyp stróża prawa w kontekście „Prawdziwego męstwa”

Elwira Bolek „A ja znowu ten wiersz piszę od początku i nie umiem skończyć” – „bliźniacze” wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego we wzajemnym kontekście

Joanna Psiuk „Słowa zmieniły się w słowa”. Wątki metapoetyckie w późnej poezji Tadeusza Różewicza

Joanna Aleksandruk O intertekstualności blogów

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media jako źródło do badań historycznych oraz jej wpływ na sytuację polityczno-społeczną. Edycja pierwsza – muzyka (Lublin, 12-13 marca 2012 r)

Anna Kowalska Dwunastego grudnia roku pamiętnego podwyższono ceny mięsa spożywczego. Pieśń dziadowska jako zapis aktualnych wydarzeń państwowych

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Przestrzeń Kulturowa Słowian (Lublin, 24 kwietnia 2012)

Anna Kowal;ska Jak baba spojrzy, to diabli garnki wezmą. O wierzeniach, obrzędach i zwyczajach garncarskich

 Konferencja Naukowa Sport w mediach (Warszawa, 9-10 maja 2012)

Patryk Iwańczyk Wyznaczniki gatunkowe felietonu na przykładzie „Sytuacji podbramkowych” Janusza Atlasa

Konferencja Naukowa Media a wartości. Cz. II. Media drukowane i elektroniczne (Biała Podlaska, 16-17 maja 2012)

Patryk Iwańczyk, Humor językowy w felietonistyce sportowej na przykładzie „Sytuacji podbramkowych” Janusza Atlasa

Konferencja Naukowa Glottodydaktyka 3. Stereotypy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Pobierowo, 21-22 maja 2012)

Patryk Iwańczyk, Co kryje w sobie historyczny tom „Prac Filologicznych”? Polska bibliografia językoznawcza w dobie zaborów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROJOS XII Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów (Lublin 2016)

Sara Akram, Definicje w słownikach językowych i specjalistycznych a współczesna  praktyka językowa (na przykładzie kreacji i słów pokrewnych)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gawędy o kulturach VI (Mielnik, 6 sierpnia 2016)

Damian Gocół, Pamięć – historia – dziedzictwo kulturowe

Damian Gocół, Joanna Jastrzębska, Przyjemne z pożytecznym. Podsumowanie pięciu lat współpracy Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS z Gminą Mielnik

 

Międzynarodowa Konferencja Doktorancka z udziałem pracowników naukowych Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze (Lublin, 24–25 listopada 2016)

Damian Gocół, Rola kategorii ustności w rozwoju koncepcji historii mówionej

 

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Media a wartości. Cz. VI: Wolność w mediach (Biała Podlaska, 18 maja 2016)

Damian Gocół, Obraz zniewolenia w tekstach historii mówionej

 

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Kreatywność językowa w internecie, Łódź, 20–21 marca 2017

Alicja Kiełczewska, Od emotikonów po GIF-y – ewolucja przyjęzykowych wykładników komunikacji internetowej

Magdalena Wołoszyn, Słowo i obraz – kody różne czy komplementarne? (na przykładzie memów internetowych)

 

Między książką a e-książką, Lublin 2017

Sara Akram, Tekst sieciowy – próba charakterystyki

 

Dni Fantastyki UMCS 2017, Lublin, 15–16 maja 2017

Sara Akram, Problem relacji jednostki i zbiorowości w serialu anime Neon Genesis Evangelion

 

Gatunek w sieci, Wrocław 2017

Sara Akram, Blog – gatunek czy medium?

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gawędy o kulturach VII (Mielnik, 4 sierpnia 2017)

Sara Akram, Status odbiorcy w kulturze nowych mediów (na przykładzie Internetowego Turnieju Jednego Wiersza)

Alicja Kiełczewska, Język emocji w filmach Wesa Andersona

Beata Zielonka, Kultura ludowa we współczesnej literaturze fantasy

Klaudia Leszek, Legendy miejskie jako źródło współczesnych przesądów

Damian Gocół, Dobra i zła władza w relacjach historii mówionej

Magdalena Wołoszyn, Memy w folklorze medialnym – na przykładzie rubryki „Mamy Memy”

Natalia Kuchno, Hasztag jako sposób organizacji komunikacji internetowej

Dawid Kobylański, Social media postrzegane w ciemnych barwach, czyli jak film i psychologia widzą futurystyczny świat – na przykładzie serialu „Black Mirror”

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Folklor po Edisonie (Lublin, 8 grudnia 2017)

Alicja Kiełczewska, Kobieta suka – współczesna feministka? Konfrontacja ze stereotypem na przykładzie tekstów zespołu Same Suki

Magdalena Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury?

 

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język – szkoła – religia (Pelplin, 8 czerwca 2018)

Sara Akram, Potencjał blogu w rozwijaniu postawy kreatywnej ucznia

Magdalena Wołoszyn, WOLNOŚĆ, DEMOKRACJA, SOLIDARNOŚĆ jako podstawowe wartości w orędziach prezydenta Bronisława Komorowskiego

 

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Język w kulturze – kultura w języku (Nowy Sącz, 29–30 maja 2018)

Sara Akram, Czy każda praca jest twórcza? Kilka refleksji nad blogiem Jacka Kłosińskiego

Magdalena Wołoszyn, Elementy metatekstowe we współczesnym dyskursie prezydenckim (na przykładzie orędzi wygłoszonych przez Bronisława Komorowskiego)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyskursy władzy (Kraków, 8–9 grudnia 2018)

Magdalena Wołoszyn, Prezydencki dyskurs wolności (na przykładzie wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gawędy o kulturach VIII (Mielnik, 4 sierpnia 2018)

Magdalena Wołoszyn, Niepełnosprawność w świetle badań ankietowych (materiał z roku 2018)

Marta Juszczuk, Życie na wózku”. Superkikut w obliczu niepełnosprawności

Natalia Kuchno, Różne postawy wobec protestu niepełnosprawnych odzwierciedlone w hasztagach

Damian Gocół, Podmiotowość w relacjach ludzi w okresie późnej dorosłości

Małgorzata Słowik, „Stoję dzisiaj przed wami jako jedna z was” – autoprezentacja nadawcy i kreowanie obrazu odbiorców w obietnicach wyborczych (na materiale wystąpień publicznych Beaty Szydło z okresu kampanii wyborczej 2015 oraz expose 2015

Dawid Kobylański, Dziad wędrowny w polskiej tradycji

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przed ołtarzem pól… Święci w kulturze ludowej (Lublin, 30 listopada 2018)

Damian Gocół, Opowieści wierzeniowe w strukturze tekstów historii mówionej

Dawid Kobylański, Dziadowskie pieśni maryjne wobec tradycji apokryficznej i biblijnej

 

Seminarium lingwistyki kulturowej Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, Uniwersytet Wileński (Wilno, 4–7 lipca 2019)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wspólne drogi: „Człowiek w obliczu przemian” (Lublin, 4–5 kwietnia 2019)

Magdalena Wołoszyn, Polska w obliczu przemian. Przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE) w wystąpieniach publicznych Aleksandra Kwaśniewskiego

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu (Olsztyn, 26–28 czerwca 2019)

Magdalena Wołoszyn, „Wesoły gajowy” czy „prawdziwy Sarmata”? – Wizerunek prezydenta Bronisława Komorowskiego w przestrzeni medialnej

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gawędy o kulturach IX (Mielnik, 3 sierpnia 2019)

Damian Gocół, Między oral history i folk history. Trudne początki zbierania relacji o przeszłości

Sylwia Katarzyna Gierczak, „O jedną literę…” Tadeusza Różewicza w kontekście wydarzeń lokalnych. Rzecz o etyce słowa

Małgorzata Garnek, Co mówi o Polakach Narodowe Czytanie 2018? Na przykładzie dyskusji poprzedzającej wydarzenie

Adrian Grzesiuk, Influencer – nowoczesne oblicza reklamy w mediach społecznościowych. Analiza lingwistyczna

Patrycja Szura, Środki perswazji w newsach nt. braku leków w aptekach. Na przykładzie informacji emitowanych w „Wiadomościach” i „Faktach”

Małgorzata Słowik, „Gra warta świeczki” – przedmiot obietnicy wyborczej ukazany w exposé trzech Pań Premier: Hanny Suchockiej, Ewy Kopacz i Beaty Szydło

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze (Lublin, 29 listopada 2019)

Sylwia Katarzyna Gierczak, Zasada solidarności z życiem i jej realizacja w „Cudownych bajkach” Adolfa Dygasińskiego

 

Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce – II Polska Konferencja Pamięcioznawcza (Warszawa, 5–7 grudnia 2019)

Damian Gocół: Pamięć ujęzykowiona w tekstach historii mówionej

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference (26 czerwca 2020)

Magdalena Wołoszyn, Materiały przekazane mi do recenzji są interesujące… Punkt widzenia autora tekstu recenzji naukowej na okładce książki humanistycznej

 

II Międzynarodowe Seminarium Lingwistyki Kulturowej Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków II. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe, Wilno-Litwa, Lublin-Polska, 24–25 września 2020)

Sylwia Katarzyna Gierczak, „Jak szanuję to bez ale”. Szacunek w wypowiedziach ankietowych lubelskich studentów

Damian Gocół, Opowieści wierzeniowe w tekstach historii mówionej

Magdalena Wołoszyn, Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie. I co mnie w życiu spotkało było słuszną karą… Poetycki a polski ludowy obraz węża

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II. Aktualne trendy i perspektywy w badaniach językoznawczych (Wrocław, 6–7 listopada 2020)

Sylwia Katarzyna Gierczak, Rola badań ankietowych w rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu szacunku we współczesnej polszczyźnie

 

Posiedzenie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Lublin, 18 listopada 2020)

Sylwia Katarzyna Gierczak, Zasada solidarności z życiem i jej realizacja w „Cudownych Bajkach” Adolfa Dygasińskiego

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Folk – folklor – folkloryzm (Lublin, 10–11 grudnia 2020)

Sylwia Katarzyna Gierczak, Problem szacunku dla kobiet w świetle wybranych tekstów współczesnej muzyki folkowej. Na przykładzie repertuaru grupy „Same Suki”

Patrycja Szura, Funkcja folkloru w reklamie na przykładzie kampanii Oleju Kujawskiego

Martyna Żydek, Koronawirus to ściema? COVID-19 w opiniach internautów

Filip Koperski, Obraz kowala w bożonarodzeniowej kolędzie „Najświętsza Panienka po świecie chodziła”

Adrian Grzesiuk, To, co nasze, jest najlepsze, jest bo nasze jest. Obraz kobiety w utworze Donatana i Cleo „My Słowianie”

 

Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka Wspólne Drogi „Podobieństwa i różnice” (Lublin, 13–14 maja 2021)

Magdalena Wołoszyn, Wspólny rodowód – różne drogi. WOLNOŚĆ w publicznych wystąpieniach prezydenckich Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego „Język polski – między tradycją a współczesnością”; organizator: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, 27–29 maja 2021

Sylwia Katarzyna Gierczak, Od „szacowania” do „szacunku” – rozwój znaczenia słowa „szacunek” w świetle danych leksykograficznych

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sławni, znani, niepospolici – historia i współczesność (Kraków, 19–20 czerwca 2021)

Magdalena Wołoszyn, Na jakie autorytety powołują się prezydenci? Autorytety i ich funkcja w dyskursie prezydenckim Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego (na podstawie wybranych wystąpień publicznych)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gawędy o kulturach X (Mielnik, 7 sierpnia 2021)

Damian Gocół, Kim jest współczesny Słowianin – od „słowiańskiego przykucu” po „słowiańską krew”

Sylwia Katarzyna Gierczak, Kiedy szacunek nie jest prawdziwym szacunkiem? Na podstawie wypowiedzi ankietowych studentów lubelskich uniwersytetów

Magdalena Wołoszyn, GODNOŚĆ w publicznych wystąpieniach prezydenckich Lecha Kaczyńskiego

Patrycja Szura, Środki służące ludowej stylizacji w reklamie komercyjnej (na przykładzie działań marketingowych marki „Olej Kujawski”)

Martyna Żydek, Parametryczny opis klątwy rodzicielskiej jako gatunku polskiego folkloru

Filip Koperski, Obraz kowala w polskich kolędach noworocznych

Adrian Grzesiuk, Typowy a prawdziwy ksiądz w wypowiedziach ankietowych uczniów szkoły podstawowej i średniej 

Weronika Bodak, Pogodzić lokalne i globalne – stan postmodernistycznej cywilizacji na przykładzie utworów z albumu „Cud” Karoliny Czarneckiej

Anna Kurkiewicz, Komentarz internetowy jako współczesny gatunek wypowiedzi

Małgorzata Słowik, Teoretyczne konteksty opisu gatunku. Przegląd stanu badań. Aplikacja do opisu gatunków wypowiedzi politycznej

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów III. Przeszłość i współczesność w języku i kulturze (Wilno-Lublin, 7–8 października 2021)

Sara Akram, Wojna – wartość czy antywartość? Na podstawie wybranych reportaży Wojciecha Jagielskiego

Sylwia Katarzyna Gierczak, O przejawach braku szacunku na podstawie wypowiedzi ankietowych lubelskich studentów

Damian Gocół, Postpamięć w relacjach historii mówionej osób dorosłych

Magdalena Wołoszyn, Kryzys to próba, z którą musimy się zmierzyć, łącząc siły i pomysły… Kryzys w dyskursie prezydenckim Lecha Kaczyńskiego (na przykładzie wybranych wystąpień publicznych z lat 2005–2010)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etnologia w sieci (Katowice, 21-22 października 2021)

Weronika Bodak, Wpływ Internetu i zjawisk mu towarzyszących na kształt współczesnej polszczyzny (na przykładzie komentarzy z fanpage’a „Gazety Wyborczej”)

 

Ponadto

28 lutego 2020 członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS przygotowali prezentację nt. młodzieżowych słów roku 2019 i współorganizowali „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”, który odbył się na Wydziale Humanistycznym UMCS. Organizatorem wydarzenia był Instytut Filologii Polskiej UMCS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *