Konkurs Historii Mówionej

Konkurs Historii Mówionej jest współorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, w szczególności zespół koordynujący współpracę IFP UMCS ze szkołami, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS oraz Polskie Radio Lublin. Jest to główny element cyklu „Ratujmy historię”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2010 roku.

Celem konkursu jest popularyzacja historii mówionej jako metody badawczej i dowartościowanie osobistych doświadczeń ludzi uczestniczących w ważnych wydarzeniach historycznych w skali narodowej, regionalnej, lokalnej a także rodzinnej oraz pielęgnowanie sztuki narracji i kultury żywego słowa. Zadanie uczestników konkursu polega na realizacji projektu i zaprezentowaniu go w formie gawędy łączonej z formami prezentacji multimedialnej. Towarzysząca gawędzie prezentacja może mieć formę reportażu filmowego, fotograficznego, zapisu (video bądź audio) przeprowadzonych przez uczestnika konkursu wywiadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *