Konkurs Historii Mówionej

Konkurs Historii Mówionej jest współorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, w szczególności zespół koordynujący współpracę IFP UMCS ze szkołami, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS oraz Polskie Radio Lublin. Konkurs jest organizowany w ramach cyklu „Ratujmy historię” i stanowi główny jego element. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2010 roku.

Celem konkursu jest popularyzacja historii mówionej jako metody badawczej i dowartościowanie osobistych doświadczeń ludzi uczestniczących w ważnych wydarzeniach historycznych w skali narodowej, regionalnej, lokalnej a także rodzinnej oraz pielęgnowanie sztuki narracji i kultury żywego słowa. Zadaniem uczestników konkursu będzie realizacja projektu i zaprezentowanie go w formie gawędy łączonej z formami prezentacji multimedialnej. Towarzysząca gawędzie prezentacja może mieć formę reportażu filmowego, fotograficznego, zapisu (video bądź audio) przeprowadzonych przez uczestnika konkursu wywiadów.
Więcej dowiesz się na:
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=5676&mid=24&mref=34321_34325
http://www.facebook.com/SKNE.UMCS.LUBLIN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *