„Żywe Książki – Przyjazny Lublin”

27 września 2017 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyło się wydarzenie
„Żywe Książki – Przyjazny Lublin”,
zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

 

Spotkanie było częścią tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki. Uczestnicy mogli „wypożyczyć żywe książki”, czyli gości – przedstawicieli różnych kultur oraz ludzi pracujących
z obcokrajowcami mieszkającymi w Lublinie. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 57 (klasa 7a)
w Lublinie miały okazję zetknąć się z wielokulturowością, usłyszeć różne języki, poznać inne alfabety, dowiedzieć się, jak żyje się obcokrajowcom w Polsce.

„Żywymi Książkami” byli:
– Vitalii Kucherevych (Ukraina)
– prof. Anna Dunin-Dudkowska (Centrum Kultury Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców UMCS)
– Assef Salloom (Syria/Polska)
– Hamida Alsayed (Syria/Polska)
– Natalia Gebert (Dom Otwarty)
– Marina Belokoneva-Skiukashvili (Gruzja/Polska)

Współorganizatorka wydarzenia – Sara Akram (SKNE UMCS) (więcej…)

Konferencja popularno-naukowa – „Gawędy o kulturach”

5 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku miała miejsce
Konferencja popularno-naukowa
„Gawędy o kulturach”
zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Mielniku

 

Program konferencji:

9:00    Uroczyste rozpoczęcie konferencji: Michał Baranowski (dyrektor GOKSiR), dr Joanna Szadura (IFP UMCS, SKNE UMCS)

Sesja przedpołudniowa (9:30 – 13:30)

9:30 – 9:50    dr Joanna Szadura (Instytut Filologii Polskiej, UMCS w   Lublinie), Ludowość – stan kultury czy typ mentalności?
9:50 – 10:10    dr hab. Katarzyna Smyk (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), Aniela Halczuk z Białej Podlaskiej – liderka animacji kultury
10:10 – 10:30    mgr Mirosław Majewski (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), Teatry obrzędowe południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego – typologia, repertuar, przemiany
10:30 – 10:50    mgr Piotr Kaniewski (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), Widowisko na pograniczu –wybrane aspekty Land Art Festiwalu i Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej.
10:50 – 11:10    mgr Piotr Wróblewski (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), 15 lat Podlasie Jazz Festival
11:10 – 11:30    Dyskusja
11:30 – 11:50    Przerwa kawowa (więcej…)

Sonda – „Kim jest uchodźca?”

YouTube Preview Image

Dzień z UMCS w Kraśniku

1 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbył się „Dzień z UMCS w Kraśniku”

W ramach wydarzenia odwiedzający mogli wziąć udział w wielu fascynujących warsztatach
i wykładach. Przedstawiciele naszego Koła w składzie: Dawid Kobylański, Natalia Kuchno, Alicja Kiełczewska i Beata Zielonka, zaprezentowali wykład pt.
„Fantastyka – nauka czy tylko hobby?”.

Fantastyka – nauka czy tylko hobby?

 

W tym roku z ramiDSCN5310enia Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów oraz Biura Promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie odbywa się cykl  prezentacji dotyczących fantastyki.

Fantastyka to zjawiska nieracjonalne, niemieszczące się w rozumieniu. Z drugiej strony to także świat legend, baśni i mitów, a zatem możemy mówić także o cudowności, znaczących przedmiotach, symbolice zwierząt czy hagiografii.

 

Można zadać pytanie; dlaczego się o niej tyle mówi? Czy w ogóle warto zajmować się taką dziedziną nauki, która skupia się często wokół „wymyślonych stworzeń oraz wydarzeń”? Jak dzisiaj odbierana jest fantastyka? Co takiego wnosi ona do edukacji?

Dyskusje oraz konkursy poDSCN5333prowadziła pani Beata Zielonka, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS w Lublinie, członek Studenckiego Koła Naukowego Metodologii Historii, oraz doktorantka na studiach historycznych UMCS.