Kultura – tradycja – kontynuacja

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

„Kultura – tradycja – kontynuacja”
9 grudnia 2016, Lublin

Konferencja jest częścią XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Temat został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  • Kultura tradycyjna – jej przemiany, sposób przekazywania i metody badania.
  • Język ludu.
  • Obrzędowość i religijność ludowa.
  • Muzyka tradycyjna.
  • Pamięć, tradycja i dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne).
  • Sposoby kontynuowania i reaktywowania tradycji – w sztuce i życiu codziennym.
  • Folklor, folkloryzm i folk.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 30 października 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: konferencjaktt@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na owocne obrady.

 

Komitet organizacyjny

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji

Joanna Jastrzębska (SKNE UMCS)

SKNE na 25. Jubileuszowych Mikołajkach Folkowych

„KULTURA LUDOWA – JEST CZY JEJ NIE MA?” – STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA
Piątek, 11 grudnia, g. 11.00

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura ludowa – jest czy jej nie ma?”. Zarówno prelegentów, jak i gości zachęcamy do dyskusji nad tym czy kultura, którą zwykliśmy określać jako „ludowa” i kojarzyć z folklorem, gdy „ludu” jako takiego nie ma, to dziś może raczej kultura „wiejska”, „tradycyjna” albo „typu ludowego”. Porozmawiamy na jej kształtem dawnym i współczesnym, przyczynach transformacji, działaniach służących ochronie, i podtrzymaniu. Zastanowimy się, czy możliwa jest reanimacja tej kultury w dawnej formie (zwyczaje, wierzenia, obrzędy)? A może jest to proces zbędny, bowiem i tak w sposób naturalny kultury się krzyżują, dając nową, twórczą jakość? Oczywiście, nie pominiemy też sfery muzyki. Mikołajki Folkowe to przecież festiwal, podczas którego szczególnie aktualne staje się pytanie o formę nawiązywania do tradycji we współczesnych utworach.

FESTIWALOWE ŻYWE KSIĄŻKI
Sobota, 12 grudnia, g. 16.00 (hol Inkubatora)
Niedziela, 13grudnia, g. 16.00 (hol Inkubatora)

Festiwalowe Żywe Książki to druga edycja nowatorskiego wydarzenia na Mikołajkach Folkowych! W czasie naszego wydarzenia znajdą Państwo „książki” inne niż wszystkie – w ich rolę wcielają się bowiem osoby związane z festiwalem. Wśród nich znajdziemy organizatorów, muzyków, folklorystów, dziennikarzy i wielu innych członków ruchu folkowego. Goście Żywych Książek mogą wypożyczyć jedną z naszych „książek”, aby w przyjemnej atmosferze z Nią porozmawiać. Marzyliście o poznaniu ludzi, których zazwyczaj widujecie jedynie na scenie? Jeśli tak – musicie pojawić się wśród Żywych Książek!
Projekt nawiązuje do koncepcji historii mówionej, która jest prądem naukowym polegającym na nagrywaniu, archiwizowaniu i analizowaniu ustnych relacji o historii. Organizatorami wydarzenia są Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS oraz Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.
Serdecznie zapraszamy!

KOROWAJE – WARSZTATY PIECZYWA OBRZĘDOWEGO
Sobota, 12 grudnia, g. 12.00 (Kiosk Art)

Zebranie SKNE UMCS

12190414_1128661280496454_1675685495_o

Konkurs Historii Mówionej 2015

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej UMCS, zespołu koordynującego współpracę IFP UMCS ze szkołami, Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS, Koła Naukowego Doktorantów UMCS oraz Polskiego Radia Lublin będących organizatorami konkursu z cyklu „Ratujmy historię” serdecznie zapraszamy do udziału w jego kolejnej edycji. Temat tegorocznego konkursu to:

Człowiek i władza

dla którego proponujemy zestaw mott:

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.

Kard. Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981

 

Ludzi deprawuje życie w uległości wobec władzy, którą się pogardza, i praw, które są sprzeczne z sumieniem. Deprawuje stały opór wobec prawa i państwa. Deprawuje konspiracja, deprawuje życie w więzieniu i podziemiu.

Jacek Kuroń, Umiarkowanie radykalnych i radykalizm umiarkowanych

 

Wypada raczej uznać, że władza produkuje wiedzę (…); że władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy.

Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia

Jak dotychczas, zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie materiałów źródłowych i zaprezentowanie ich w formie gawędy łączonej z formami prezentacji multimedialnej. Towarzysząca gawędzie prezentacja może mieć formę reportażu filmowego, fotograficznego, zapisu (video bądź audio) przeprowadzonych przez uczestnika konkursu wywiadów. Przedstawiane fakty, wydarzenia, postacie i wątki muszą spełniać warunek autentyczności. Ich prezentacja winna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym opracowaniem tematu (rozmowy i wywiady z bohaterami opowieści, poszukiwanie źródeł historycznych czy dokumentacji wydarzeń).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie: 15 grudnia 2015 r.

Nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) dla laureatów konkursu ufundował Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu tegorocznej edycji zostanie wkrótce wysłany do Państwa szkół. Zapraszamy również do odwiedzania profilu Konkursu Historii Mówionej na portalu Facebook: https://www.facebook.com/khmumcs oraz strony internetowej SKNE UMCS: http://skne.umcs.lublin.pl.

W imieniu Komisji Konkursowej,

 

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS Lublin)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS Lublin)

HM_2015_Formularz-zgłoszeniowy_student_KHM

HM_2015_Formularz-zgłoszeniowy_uczeń_KHM

HM_2015_Konkurs_zaproszenie_KHM

HM_2015_Regulamin-konkursu_KHM

Mikołajki Folkowe 2014

Ta galeria zawiera 15 zdjęć.

     W grudniu 2014 Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS jak co roku brało czynny  udział w Mikołajkach Folkowych. Tym razem pieczywem ludowym, które można było własnoręcznie przygotować, były byśki. Nowością na tegorocznym festiwalu była „Żywa Biblioteka”. Nasze ” Żywe Książki” chętnie były wypożyczane i równie ochoczo dzieliły się swoimi historiami. „Książkami” były osoby związane z Mikołajkami Folkowymi i folklorem lubelskim. W organizację wydarzenia, oprócz członków Koła, czynnie włączyli się wolontariusze  z filologii polskiej UMCS.