Konferencja Gawędy o kulturach 2014 – galeria

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.

Konferencja Gawędy o kulturach 2014

Tegoroczna, czwarta już edycja konferencji Gawędy o kulturach zgromadziła wielu wybitnych naukowców z różnych ośrodków w Polsce, a także liczną publiczność. W czasie spotkania poruszone zostały kwestie pogranicza, przekształceń i kultury ludowej. Konferencja była współorganizowana przez GOKSiR w Mielniku i SKNE UMCS.

Konferencja rozpoczęła się wygłoszeniem referatu prof. dr hab. Doroty Rembiszewskiej (IS PAN ,Warszawa) Kartofla smażona w skowrodzie – o dawnej gwarze Mielnika, która przybliżyła publiczności charakterystyczne cechy gwary Mielnika i okolic. Referat lic. Dominika Zimnego (UMCS, Lublin) Ewolucja obrzędu wigilijnego na terenie pogranicza wschodniego był powodem ożywionej dyskusji na temat kolędowania. Kolejne dwie referentki poruszyły kwestię miłości w przekazach kultury ludowej. Prof. dr hab. Ewa Masłowska (IS PAN, Warszawa) wygłosiła referat pt. Niebo, księżyc, słońce i gwiazdy jako tło zdarzeń miłosnych (w języku i polskiej kulturze ludowej), a dr Joanna Szadura (UMCS, Lublin) – Jak we dnie nie zobaczę, nie mogę spać w nocy – kod temporalny w ludowych pieśniach miłosnych. Mgr Damian Gocół (UMCS, Lublin) w wygłoszonym referacie odniósł się do przekształceń modelu rodziny związanych z różnymi wydarzeniami historycznymi. Działalność Instytutu Slawistyki PAN przedstawiła w swoim wystąpieniu dr Elżbieta Aftowicz (IS PAN, Warszawa). Konferencję zamknął referat prof. dra hab. Bogusława Usowicza, pt. Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu. Referent opowiedział o jednym z elementów kulturowego kosmosu z nowej, oryginalnej perspektywy – fizyki.

W trakcie konferencji zaprezentowano książkę będącą owocem poprzednich edycji konferencji. Seria wydawnicza będzie kontynuowana.

Konkurs Historii Mówionej

Lublin, dnia 22 czerwca 2014 r.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej UMCS, zespołu koordynującego współpracę IFP UMCS ze szkołami, Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS oraz Polskiego Radia Lublin będących organizatorami konkursu z cyklu „Ratujmy historię” serdecznie zapraszamy do udziału w jego kolejnej edycji. Temat tegorocznego konkursu to:

Czy przeszłość ma przyszłość?

dla którego mottem są słowa:

Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.

Victor Hugo

Jak dotychczas zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie materiałów źródłowych i zaprezentowanie ich w formie gawędy łączonej z formami prezentacji multimedialnej.

Towarzysząca gawędzie prezentacja może mieć formę reportażu filmowego, fotograficznego, zapisu (video bądź audio) przeprowadzonych przez uczestnika konkursu wywiadów. Przedstawiane fakty, wydarzenia, postacie i wątki muszą spełniać warunek autentyczności. Ich prezentacja winna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym opracowaniem tematu (rozmowy i wywiady z bohaterami opowieści, poszukiwanie źródeł historycznych czy dokumentacji wydarzeń).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu jak i regulamin tegorocznej edycji zostanie wkrótce wysłany do Państwa szkół. Zapraszamy również do odwiedzania profilu Konkursu Historii Mówionej na portalu Facebook: https://www.facebook.com/khmumcs oraz strony internetowej SKNE UMCS: http://skne.umcs.lublin.pl.

W imieniu Komisji Konkursowej,

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS Lublin)

XXIV Muzyczne Dialogi nad Bugiem

Jak co roku Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS weźmie udział w organizacji Muzycznych Dialogów nad Bugiem. Na odwiedzających festiwal czeka mnóstwo atrakcji, w tym występy artystów i zespołów takich jak: Alosza Awdiejew, Zorka, Karolina Cicha, Kozak System. W ramach XXIV Muzycznych Dialogów nad Bugiem odbędzie się konferencja naukowa pod nazwą „Gawędy o kulturach 2014”. Konferencja będzie miała miejsce 2 sierpnia o godz. 11 w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej. Serdecznie zapraszamy!

Plan szczegółowy imprezy można znaleźć na stronie: http://goksir.mielnik.com.pl/gawedy-o-kulturach-2014/

 

 

Warsztaty Historii Mówionej – Audiosfera II – Galeria

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.