Piąty tom „Gawęd o kulturach” już dostępny!

Ukazał się tom V Gawęd o kulturach pod redakcją Damiana Gocoła i Joanny Szadury, który został poświęcony analizom językowo-kulturowym i socjologicznym.

(więcej…)

Ukazał się drugi tom EtnoBiblioteki!

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się publikacja „Przed ołtarzem pól…” Święci w kulturze ludowej pod redakcją Damiana Gocoła i Joanny Szadury. Jest to drugi tom serii EtnoBiblioteka, w którym zawarte zostały artykuły dotyczące m.in. współczesnego kultu świętego Walentego, hagiografii ludowej w literaturze oraz gotyckich inspiracji w rzeźbiarstwie.

(więcej…)

Transmisja konferencji „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej”

Właśnie rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej”. Wydarzenie stanowi część XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Tematyka konferencji skupia się wokół sposobów opisu doświadczenia historycznego ludu.
Zapraszamy do oglądania transmisji poprzez LINK. Życzymy owocnych obrad!

Program konferencji „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej”

Jako współorganizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej” pod patronatem Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 grudnia br., uczestnictwo w obradach przybierze formę hybrydową: stacjonarnie w Sali Obrad Rady Wydziału Filologicznego UMCS, zdalnie poprzez platformę Zoom.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

(więcej…)

Mikołajki Folkowe – konferencja naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej
Lublin, 9–10 grudnia 2021 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się w dniach 9–10 grudnia 2021 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.
Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce doświadczenia historycznego ludu. Pochylimy się nad tym, z jakich tekstów możemy czerpać informacje na ten temat? Jak lud opowiadał o sobie, a jak widzieli go inni? Co z jego historii zostało opowiedziane, a co przemilczane? Jak lud mówił o tym, czego doświadczył – w ustnym przekazie, w sztuce czy w muzyce? Czy dziś da się zrekonstruować historię ludową? By odpowiedzieć na te pytania, skupimy się nad możliwościami, które oferują nam różne dyscypliny, nurty i metody.
Proponowane zagadnienia:
• historia ludowa,
• historia mówiona,
• etnohistoria,
• badania dziejów grup nieuprzywilejowanych i pokrzywdzonych,
• rekonstruowanie dziejów grup niepiśmiennych,
• ludowe postrzeganie historii,
• odzwierciedlenie historii, czasu i zmiany w przekazie ustnym, sztuce i muzyce ludowej,
• zorientowane diachronicznie badania nad ludowością,
• interpretowanie historii ludu we współczesnej kulturze.
Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci.

Informacje organizacyjne
Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 9 listopada 2021 roku na adres etnobiblioteka@wp.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy panelistów.
Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.
Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.
Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

Komitet honorowy:
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna KJ PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Komitet organizacyjny:
dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)
dr Agata Kusto (INoK UMCS)
mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji:
mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

MF-2021-formularz