„Jak ja widzę czarownicę, to zamykam oczy…” Studenckie badania terenowe pod Biłgorajem 12-16.11.2008

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS zorganizowało obóz naukowy w podbiłgorajskim Nadrzeczu (12-16 listopada). Dziesięcioro uczestników w ciągu pięciu dni zbierało relacje potoczne związane z obrzędowością rodzinną, językowo-kulturowym obrazem ziół w polskiej tradycji ludowej oraz opowieści związane z relacjami polsko-żydowskimi na tamtejszym terenie.
Studenci rozmawiali łącznie z trzydziestoma informatorami, nie tylko w Nadrzeczu, ale również w Biłgoraju i okolicznych mniejszych miejscowościach (Smoryń, Ignatówka, Hedwiżyn, Korytków Duży, Bukowa, Wola Kątecka). Członkowie Koła oprócz nagrywania w terenie zwiedzili Biłgoraj, a w szczególności zabytkową Zagrodę Sitarską, oraz uczyli się haftu krzyżykowego od członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Smoryniu. Zostali mile przyjęci przez społeczność lokalną, nawiązali nowe kontakty, które mają zamiar podtrzymywać.
Efektem wyjazdu było zebranie ponad 25 nagrań i zrobienie kilkuset zdjęć dokumentujących specyfikę kulturową regionu (np. przydrożne kapliczki). Celem tego typu badań terenowych było zbieranie materiału językowo-kulturowego, który po opracowaniu i skatalogowaniu posłuży autorom artykułów i prac tematycznych. Nagrania i teksty zostały zdeponowane w Archiwum Etnolingwistycznym UMCS i będą udostępniane zainteresowanym. Koło ma w planach następne wyjazdy naukowo-badawcze.
Emilia Wronka (SKNE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *