Archiwum miesięczne: maj 2010

Konferencja Stereotypy – walka z wiatrakami? Lublin, 6-7 maja 2010

Różnorodność materiału badawczego, odmienność zastosowanych metodologii i bogactwo wniosków, do których wspólnie dochodziliśmy, stały się podstawą do dyskusji – bezpośrednio po wystąpieniach i w kuluarach. Jesteśmy dumni, że na 29 wystąpień studencko-doktoranckich, aż w 19. referatach podjęto temat stereotypu w rozumieniu filologicznym (językoznawczym lub literaturoznawczym). Cieszy nas też i to, że konferencja umożliwiła zaprezentowanie w szerszym gronie metodologii wypracowanej przez Lubelską Szkołę Etnolingwistyczną zainicjowaną i kierowaną przez prof. Jerzego Bartmińskiego. Inicjatywa „międzykołowej” i międzywydziałowej konferencji na temat stereotypu spotkała się […]

„Korowaj, korowaj czarku miodem naliwaj” 30-2 maja 2010

W weekend majowy wybraliśmy się na Podlasie tropem korowaja.