Archiwum miesięczne: październik 2016

Kultura – tradycja – kontynuacja

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Kultura – tradycja – kontynuacja” 9 grudnia 2016, Lublin Konferencja jest częścią XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Temat został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Proponowane zagadnienia: Kultura tradycyjna – jej przemiany, sposób przekazywania i metody badania. Język ludu. Obrzędowość i religijność ludowa. Muzyka tradycyjna. Pamięć, tradycja i dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne). Sposoby kontynuowania […]