Archiwum miesięczne: sierpień 2019

Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze

Ogólnopolska konferencja naukowa Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych. Proponowane zagadnienia: geneza i przejawy sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze; ludowy styl artystyczny; sztuka ludowa wczoraj i dziś: między folklorem, folkloryzmem i folkiem; sztuka w służbie „ludu” – cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm; ludowe […]