Dialogi nauki i kultury

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS po raz kolejny było partnerem festiwalu Muzyczne Dialogi nad Bugiem. Jego XXIII edycja obejmowała nie tylko koncerty i naukę tańca, ale również konferencję naukową „Gawędy o kulturze”. Swój udział w niej mieli także członkowie SKNE UMCS.

Konferencja miała miejsce 4 sierpnia 2013 r. Rozpoczęła się o godz. 12.00 w głównej sali Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Referenci występowali w otoczeniu rekwizytów z produkcji Hoffmana, które reżyser podarował gminie Mielnik. Sala szybko wypełnia się publicznością. Zgromadzeni słuchacze z uwagą śledzili referaty, które często odnosiły się do przejawów kultury w codziennym życiu. Dr Ewa Miszczak (UMCS Lublin) wygłosiła referat Pobożność ludowa jako element kultury religijnej. Zwróciła w nim uwagę na różnice między religijnością a pobożnością. Omówiła także różne przejawy tego zjawiska, z którymi spotkać możemy się na co dzień – jak procesje, stosunek do przedmiotów kultu religijnego, elementy myślenia magicznego itp. Z kolei dr hab. Ewa Masłowska (PAN Warszawa) odniosła się do szczególnej grupy przedmiotów. W referacie Symbolika dzwonów kościelnych dokonała m.in. podziału dzwonów ze względu na ich znaczenie. Wyjaśniła również znaczenie umieszczanych na nich symboli oraz różne zastosowanie dzwonów. Dr Marzena Marczewska (UJK Kielce) w referacie Słowa, które leczą… Zamówienia, zażegnywania, zaklęcia, czyli o magii nie tylko w języku opowiedziała o ludowych sposobach na różne schorzenia. Jej wystąpienie spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem. Chyba każdy z nas spotkał się bowiem z jakimiś „domowymi” sposobami leczenia. Część referatów została wygłoszona przez członków SKNE UMCS. Opiekun koła dr Joanna Szadura w wystąpieniu Świętowanie niedzieli w polskiej kulturze skupiła się na pochodzeniu wyjątkowego miejsca niedzieli w naszej kulturze. Zwróciła również uwagę na problem liczenia dni tygodnia – którym z kolei dniem jest niedziela? Mgr Olga Kielak skupiła się natomiast na szczególnej klasie przedmiotów. W referacie „A toć to wszystko cisowe…” O cisowych przedmiotach w ludowych pieśniach zawarła przykłady występowania wyrobów z cisowego drewna w twórczości ludowej. Natomiast mgr Damian Gocół skupił się na relacji o charakterze historycznym. W referacie Przezwyciężanie  opozycji SWÓJ/OBCY w narracji sybiraczki – Haliny Górskiej zwrócił uwagę na kształtowanie się kulturowych opozycji w narracjach tego typu. Wszystkie wystąpienia spotkały się z pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem. Konferencja miała zdecydowanie etnolingwistyczny charakter. Większość referatów skupiało się bowiem na relacjach między językiem a kulturą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *