Konferencja Stereotypy – walka z wiatrakami? Lublin, 6-7 maja 2010

Różnorodność materiału badawczego, odmienność zastosowanych metodologii i bogactwo wniosków, do których wspólnie dochodziliśmy, stały się podstawą do dyskusji – bezpośrednio po wystąpieniach i w kuluarach.
Jesteśmy dumni, że na 29 wystąpień studencko-doktoranckich, aż w 19. referatach podjęto temat stereotypu w rozumieniu filologicznym (językoznawczym lub literaturoznawczym). Cieszy nas też i to, że konferencja umożliwiła zaprezentowanie w szerszym gronie metodologii wypracowanej przez Lubelską Szkołę Etnolingwistyczną zainicjowaną i kierowaną przez prof. Jerzego Bartmińskiego.
Inicjatywa „międzykołowej” i międzywydziałowej konferencji na temat stereotypu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów i pracowników wszystkich trzech zaangażowanych w to spotkanie instytutów. Sale konferencyjne, zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu obrad nie świeciły pustkami. Obecnością zaszczycili nas pracownicy naukowi uczelni oraz koleżanki i koledzy, którzy z nieprzymuszonej woli przysłuchiwali się prelegentom. Wśród słuchaczy nie zabrakło Prorektora UMCS ds. studenckich – prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS – prof. dra hab. Ryszarda Bery, Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS i jednocześnie Kuratora SKNE – dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej. Życzliwą radą służyła nam w czasie przygotowań i podczas obrad dr Joanna Szadura.
Pozostaje nam zachęcić wszystkich studentów – członków kół naukowych naszego uniwersytetu do podejmowania współpracy z koleżankami i kolegami zajmującymi się innymi, często odmiennymi dziedzinami. Konferencja naukowa to bowiem nie tylko czas wytężonego wysiłku naukowego, ale także okazja do nawiązania ciekawych znajomości i wartościowych przyjaźni. Wierzymy, że w podobnym gronie, spotkamy się już niedługo – może w Lublinie, a może nie tylko…
Monika Gryboś (SKNE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *