Mikołajki Folkowe – konferencja naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej
Lublin, 9–10 grudnia 2021 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się w dniach 9–10 grudnia 2021 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.
Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce doświadczenia historycznego ludu. Pochylimy się nad tym, z jakich tekstów możemy czerpać informacje na ten temat? Jak lud opowiadał o sobie, a jak widzieli go inni? Co z jego historii zostało opowiedziane, a co przemilczane? Jak lud mówił o tym, czego doświadczył – w ustnym przekazie, w sztuce czy w muzyce? Czy dziś da się zrekonstruować historię ludową? By odpowiedzieć na te pytania, skupimy się nad możliwościami, które oferują nam różne dyscypliny, nurty i metody.
Proponowane zagadnienia:
• historia ludowa,
• historia mówiona,
• etnohistoria,
• badania dziejów grup nieuprzywilejowanych i pokrzywdzonych,
• rekonstruowanie dziejów grup niepiśmiennych,
• ludowe postrzeganie historii,
• odzwierciedlenie historii, czasu i zmiany w przekazie ustnym, sztuce i muzyce ludowej,
• zorientowane diachronicznie badania nad ludowością,
• interpretowanie historii ludu we współczesnej kulturze.
Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci.

Informacje organizacyjne
Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 9 listopada 2021 roku na adres etnobiblioteka@wp.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy panelistów.
Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.
Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.
Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

Komitet honorowy:
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna KJ PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Komitet organizacyjny:
dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)
dr Agata Kusto (INoK UMCS)
mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji:
mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

MF-2021-formularz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *