Opowiedzieć Lublin. Spotkanie z Historią Mówioną

Drzwi Otwarte, które odbyły się 21 marca 2014, przybliżyły licealistom i gimnazjalistom działalność w zakresie Historii Mówionej lubelskich instytucji takich jak: Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, Radio Lublin, Biblioteka Wspomnień (projekt Koła Naukowego Historyków Studentów).

O pracach naszego koła opowiedział uczestnikom mgr Damian Gocół (SKNE UMCS). Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS zajmują się szeroko rozumianymi związkami języka z kulturą. Obecnie prace Koła dotyczą dwóch obszarów badawczych – folkloru i historii mówionej, dlatego najważniejszym aspektem działalności jest zbieranie ustnych przekazów o kulturze. Poza tym studenci zajmują się również organizacją konferencji, warsztatów, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z etnolingwistyką, w tym realizacją multimedialnego przewodnika po Lublinie.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji, podejmuje działalność edukacyjną, artystyczną, animatorską i dokumentacyjną. Program Historia Mówiona w Ośrodku istnieje od 1998 roku – jego pracownicy od początku podejmują starania, aby opowiadać o mieście za pomocą relacji gromadzonych w duchu historii mówionej. Na spotkaniu Ośrodek reprezentowali Piotr Lasota i Wioletta Wejman.

O pracach Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku opowiedziała Marta Grudzińska. Instytucja ta gromadzi, przechowuje, zabezpiecza materiały dotyczące byłego obozu. Największą część kolekcji stanowią relacje byłych więźniów Majdanka, w których opowiadają nie tylko o okresie przedwojennym, okupacji w ich rodzinnych stronach i prześladowaniach, ale także o pobycie w obozach, więzieniach, gettach i wpływie tych przeżyć na późniejsze życie.

W 2004 roku w Lublinie powstało pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Miłośników Historii Mówionej, którego pomysłodawcą i organizatorem jest red. Czesława Borowik, reportażystka Polskiego Radia Lublin. Celem osób, które są członkami stowarzyszenia, jest utrwalenie historii oraz wydobycie z mroku milczenia głosu tych, którzy nie mogli swobodnie mówić przez długi czas PRL-u. To swoista próba ocalenia wspomnień tych, którzy jeszcze pamiętają tamte wydarzenia i chcą się nimi dzielić. Działania red. Czesławy Borowik przybliżyła zgromadzonym Paulina Ostrowska (SKNE UMCS).

O projekcie Biblioteka Wspomnień opowiedziały Katarzyna Buczek i Maria Buczkowska (KNHS UMCS). Sekcja historii mówionej KNHS (Koła Naukowego Historyków Studentów) działa w Instytucie Historii od 2013 r. Pasjonaci historii nagrywają naocznych „świadków historii”. Zebrany materiał ma być bazą źródłową do przyszłych prac badawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *