Konferencje

Konferencje zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

2001 Humanista wobec tradycji i współczesności 1 (Lublin)

2002 Humanista wobec tradycji i współczesności 2 (Lublin)

2006 Historia mówiona w świetle etnolingwistyki (Lublin)

2007 Stereotypy w języku i w kulturze (Lublin)

2008 Kłamstwo i plotka w języku i w kulturze (Lublin)

2009 Ciało i duch w języku i w kulturze (Lublin, 23-24 marca)

2010 a) Stereotypy – walka z wiatrakami? (Lublin, 6-7 maja)

            b) Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku (Lublin, 16-17 grudnia)

2011 a) Tekst – kontekst – intertekst  (Lublin, 5-6 grudnia)

b) Gawędy o kulturach I (Mielnik, 6 sierpnia)

2012 a) „Ty, moja sobótko, rzuć płomień w niebiosy!” Noc świętojańska w języku i kulturze (Lublin, 21 czerwca)

b) Gawędy o kulturach II (Mielnik, 4 sierpnia)

 

Nasz udział w konferencjach naukowych

Konferencja Pasaulio vaizdas kalboje (Litwa, Szawle: Uniwersytet Szawelski, 23-24 X 2008 r.):

Ewa Pacławska, The linguistic and culture view of ruta (Ruta graveolens) in the Polish language tradition

Sebastian Wasiuta, Stereotype – a key-concept of Lublin ethnolinguistics

 

Konferencja młodych slawistów (Czechy, Praga: Uniwersytet Karola, 22-23 X 2008 r.)

Anna Drobek, Demoniczna strona Petersburga (na wybranych przykładach literatury rosyjskiej XIX i XX wieku)

 

Konferencja Wspólne miejsca, wspólne struktury. Rekonesans (Kraków: Uniwersytet Jagielloński,
3-4 XII 2008 r.):

Monika Gryboś, Smierdiakowszczina – dramat (z) życia rodzinnego. „Gnój” Wojciecha Kuczoka w percepcji teatralnej

 

Konferencja Miłość w języku (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10 XII 2008 r.):

Przemysław Kaliszuk, Funkcja erotyki w literaturze (science fiction) w ujęciu Stanisława Lema

Emilia Wronka, Nowoczesne wzorce miłości i partnerstwa kreowane w czasopismach „Cosmopolitan” i „Glamour”

Monika Baran, Bajerowanie, kręcenie, zrywanie i akty pokrewne w polszczyźnie ogólnej
i młodzieżowej

Monika Gryboś, Konceptualizacja miłości w metaforach zmysłowych (na materiale piosenek Michała Bajora)

Ewa Budzisz, Anita Leśniczuk, Miłość kreowana przez czasopisma kobiece a jej wzorzec biblijny

 

Ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja Pogranicza – obszary badawcze (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 5-6 III 2009 r.):

Monika Baran, Granice myślenia na pograniczu kultur. Żydzi na Lubelszczyźnie

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Polszczyzna w rozwoju – możliwości i ograniczenia (Pobierów: Uniwersytet Szczeciński, 20-22 III 2009 r.):

Monika Gryboś, (Nie)poprawność językowa nazw sklepów. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej polszczyzny?

 

Konferencja Ciało i duch w języku i kulturze (Lublin: UMCS, 22-23 III 2009 r.):

Agnieszka Kulisz, Dwa modele opisu głowy człowieka w polszczyźnie: topologiczny i funkcjonalny

Monika Gryboś, Konceptualizacja cielesności, seksualności i duchowości w retoryce kaznodziejskiej (na podstawie cz. 1 kazania ks. Piotra Pawlukiewicza pt. Seks – poezja czy rzemiosło?)

Emilia Wronka, Metro-ciało – kolejny model mężczyzny, jaki promuje męska prasa i reklama

Międzynarodowa konferencja Etnoligwistyka a leksykografia zorganizowana przez Komisję Etnolingwistyczną Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Instytut Slawistyki PAN oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego (Opole-Kamień Śląski, 17-18 IV 2009 r.):

Emilia Wronka, Katarzyna Jędrzejewicz, Przydatność danych słownikowych do rekonstrukcji językowego obrazu świata (na przykładzie haseł: wiara, sumienie, nadzieja)

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Od miłości do nienawiści. Językowe sposoby kreowania emocji (Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 21 V 2009 r.):

Monika Gryboś, Konceptualizacja miłości w metaforach wizualnych (na materiale piosenek Michała Bajora)

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Stereotypy – walka z wiatrakami? (Lublin: UMCS, 6-7 V 2010 r.):

Agata Bielak: Stereotyp świętego Piotra w polskiej kulturze ludowej

Agnieszka Kulisz: Stereotyp oka w gatunkach polskiego folkloru

Emilia Wronka: Stereotypy zawarte w plotkach. Na podstawie analizy tekstów plotkarskich

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Ponowoczesność w środkach audiowizualnych. Pogranicze magii i racjonalności (Lublin: UMCS, 20-21 V 2010 r.):

Joanna Psiuk: Radio bzdet, czyli media widziane oczami Różewicza

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej (Olsztyn, 17-18 VI 2010 r.):

Agata Bielak: Święci w ludowych opowieściach ajtiologicznych

 

Konferencja naukowa Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie, biznesie i mediach (Siedlce: UHP, 26-27 X 2010 r.):

Monika Gryboś: udział w charakterze słuchacza; udział w warsztacie Mowa ciała w praktyce z uwzględnieniem mediów, reklamy i polityki

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Tradycyjna kultura ludowa w rosyjskim, ukraińskim i polskim językowym obrazie świata (Lublin, 5-7 XI 2010 r.):

Agata Bielak: Postać świętego Mikołaja w folklorze polskim i wschodniosłowiańskim.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku (Lublin: UMCS, 16-17 XII 2010 r.):

Monika Gryboś: Uwagi o języku polskim zawarte w felietonach Tadeusza Żeleńskiego (Boya)

Patryk Iwańczyk: „Sytuacje podbramkowe” Janusza Atlasa jako przykład polskiej felietonistyki sportowej

Mateusz Kasiak: Historia prawdziwa o nieprawdziwej wojnie polsko-polskiej
w świetle walki o krzyż prezydencki

Agnieszka Kulisz: Ciało w zagadkach

Beata Ochnio: Etyka współczesnego dyskursu publicznego a Witolda Gombrowicza marzenia o „nagości”

Emilia Wronka: Czy plotka to gatunek?

 

Konferencja Horyzonty języka, czyli jak daleko sięga językoznawstwo? (Pobierowo, 18-20 marca 2011 r.)

Patryk Iwańczyk: Dowcip językowy w felietonistyce sportowej, czyli „Sytuacje podbramkowe”Janusza Atlasa

 

Konferencja Milczenie w języku i kulturze (Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 11-12 kwietnia 2011 r.)

Elwira Rzepka: Milczenie jest błękitem. Językowy obraz koloru milczenia w tekstach kreatywnych

 

Konferencja Moda w literaturze i kulturze popularnej (Olsztyn, 13-15 kwietnia 2011 r.)

Olga Tarasiuk: Gra w stereotypy. Stereotyp stróża prawa w filmie braci Coen „Prawdziwe męstwo”

 

Konferencja Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego społeczeństwa polskiego (18-19 kwietnia 2011 r.)

Mateusz Kasiak: Gdzie jest krzyż? Refleksje nt. wykorzystania krzyża w politycznych i medialnych kreacjach

 

Konferencja Media a wartości. Media drukowane (Biała Podlaska, 18-19 maja 2011 r.)

Patryk Iwańczyk: Parenetyczne aspekty felietonistyki sportowej na przykładzie twórczości Janusza Atlasa

 

Konferencja Przestrzeń kulturowa Słowian (Lublin: KUL, 19 maja 2011 r.)

Justyna Koper: Obraz Nowego Roku w Polskiej Kulturze Ludowej

Justyna Kowalczyk: Lubelski korowaj na tle wschodniosłowiańskiej tradycji ludowej

Anna Kowalska: Strategie komunikacyjne w polskich ludowych praktykach przywracania snu dzieciom

Olga Tarasiuk: Czarny bez w ludowym lecznictwie

Studencka Konferencja Naukowa Nasz świat przez pryzmat języka (Radom: kolegium UMCS, 20 maja 2011 r.)

Elwira Rzepka: Językowy obraz zależności i uzależnienia w tekstach poetyckich Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Olga Tarasiuk: Mieszkańcy bzowego świata

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności Tekst-kontekst-intertekst (Lublin, 5-6 grudnia 2011)

Katarzyna Grzegorek Metaforyka polityczna pomiędzy nowością a banałem

Mateusz Kasiak KULTowe wizerunki Madonny, Lady Gagi, Nergala jako teksty kultury popularnej. Funkcjonowanie kontekstu religijnego i realizacja motywów biblijnych w kreacjach muzycznych

Sylwia Kwiatkowska Rola nadawcy w sterowaniu kontekstem rozmowy telemarketingowej

Justyna Kowalczyk Korowaj jako tekst kultury

Justyna Koper Powinszowania noworoczne jako gatunek folkloru

Damian Gocół Historia mówiona w świetle teorii narracji

Anna Kowalska Tekst(y) w tekście. Na przykładzie „Ociosanek” Karela Joromira Erbena

Jagoda Pajda Od Raponcki do Barbie – motyw księżniczki w wieży w kulturze tradycyjnej i masowej

Olga Kielak W co grają bracia Coen? Stereotyp stróża prawa w kontekście „Prawdziwego męstwa”

Elwira Bolek „A ja znowu ten wiersz piszę od początku i nie umiem skończyć” – „bliźniacze” wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego we wzajemnym kontekście

Joanna Psiuk „Słowa zmieniły się w słowa”. Wątki metapoetyckie w późnej poezji Tadeusza Różewicza

Joanna Aleksandruk O intertekstualności blogów

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media jako źródło do badań historycznych oraz jej wpływ na sytuację polityczno-społeczną. Edycja pierwsza – muzyka (Lublin, 12-13 marca 2012 r)

Anna Kowalska Dwunastego grudnia roku pamiętnego podwyższono ceny mięsa spożywczego. Pieśń dziadowska jako zapis aktualnych wydarzeń państwowych

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Przestrzeń Kulturowa Słowian (Lublin, 24 kwietnia 2012)

Anna Kowal;ska Jak baba spojrzy, to diabli garnki wezmą. O wierzeniach, obrzędach i zwyczajach garncarskich

 Konferencja Naukowa Sport w mediach (Warszawa, 9-10 maja 2012)

Patryk Iwańczyk Wyznaczniki gatunkowe felietonu na przykładzie „Sytuacji podbramkowych” Janusza Atlasa

Konferencja Naukowa Media a wartości. Cz. II. Media drukowane i elektroniczne (Biała Podlaska, 16-17 maja 2012)

Patryk Iwańczyk Humor językowy w felietonistyce sportowej na przykładzie „Sytuacji podbramkowych” Janusza Atlasa

Konferencja Naukowa Glottodydaktyka 3. Stereotypy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Pobierowo, 21-22 maja 2012)

Patryk Iwańczyk Co kryje w sobie historyczny tom „Prac Filologicznych”? Polska bibliografia językoznawcza w dobie zaborów.

28 lutego 2020 – aktywne uczestnictwo w konferencji. Przygotowanie prezentacji nt. młodzieżowych słów roku 2019 i współorganizacja „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”, który odbył się na Wydziale Humanistycznym UMCS. Organizatorem wydarzenia był Instytut Filologii Polskiej UMCS.

26 czerwca 2020 – Magdalena Wołoszyn wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „ArchaeGraph Online Conference”, na której wygłosiła referat Materiały przekazane mi do recenzji są interesujące… Punt widzenia autora tekstu recenzji naukowej na okładce książki humanistycznej.

1 września 2020 – Damian Gocół zdobył nagrodę w konkursie Grand PiK 2020 za recenzję utworu „Stary niedźwiedź mocno śpi” Agnieszki Szwajgier ze Studia Reportażu.

24 –25 września 2020 – Udział w międzynarodowym etnoseminarium Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe. Organizatorem seminarium był Uniwersytet Wileński. Udział wzięli:

Gierczak Sylwia z referatem Jak szanuję to bez ale. Szacunek w wypowiedziach ankietowych lubelskich studentów

Damian Gocół z referatem Opowieści wierzeniowe w tekstach historii mówionej

Magdalena Wołoszyn z referatem Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie. I co mnie w życiu spotkało, było słuszną karą… Poetycki a ludowy obraz węża.

18 listopada 2020 – Sylwia Gierczak wystąpiła na posiedzeniu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z referatem Zasada solidarności z życiem i jej realizacja w „Cudownych Bajkach” Adolfa Dygasińskiego.

10 –11 grudnia – Ogólnopolska konferencja naukowa „Folk – folklor – folkloryzm” odbyła się w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i była częścią jubileuszowego XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Czynny udział w konferencji wzięli:

Gierczak Sylwia – Problem szacunku dla kobiet w świetle tekstów współczesnych muzyki folkowej. Na przykładzie repertuaru grupy „Same Suki”

Koperski Filip – Obraz kowala w bożonarodzeniowej kolędzie Najświętsza Panienka po świecie chodziła

Szura Patrycja – Funkcja folkloru w reklamie na przykładzie kampanii Oleju Kujawskiego

Żydek Martyna – Koronawirus to ściema? COVID-19 w opiniach internautów

Grzesiuk Adrian – To, co nasze jest najlepsze, jest, bo nasze jest. Obraz kobiety w utworze Donatana i Cleo „My, Słowianie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *