Historia, program i zakres działalności

Kim jesteśmy

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS zostało założone w 1994 roku i jest afiliowane przy Katedrze Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego (do niedawna przy Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego).

Koło zajmuje się:

  • rozwijaniem i propagowaniem tematyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką i folklorystyką.
  • przygotowywaniem członków SKNE do pracy naukowej. Koło realizuje zadania badawcze poprzez organizowanie odczytów i studenckich sesji naukowych, przygotowywanie i publikowanie własnych prac naukowych, organizowanie obozów naukowych, utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni (również zagranicznych). Wielu naszych członków podjęło dalsze kształcenie na poziomie studiów doktoranckich i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych.
  • współudziałem w pracach badawczych Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego, w tym m.in. w pracach zbierackich do Słownika stereotypów i symboli ludowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *