Historia, program i zakres działalności

Kim jesteśmy

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS zostało założone w 1994 roku i jest afiliowane przy Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego.

Koło zajmuje się:

  • Rozwijaniem i propagowaniem tematyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką
    i folklorystyką.
  • Przygotowywaniem członków SKNE do pracy naukowej. Koło realizuje zadania badawcze poprzez organizowanie odczytów i studenckich sesji naukowych, przygotowywanie i publikowanie własnych prac naukowych, organizowanie obozów naukowych, utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni (również zagranicznych). Wielu naszych członków podjęło dalsze kształcenie na poziomie studiów doktoranckich.
  • Współudziałem w pracach badawczych Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego, w tym m.in. w pracach zbierackich do Słownika stereotypów i symboli ludowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *