Kolejny sukces członków SKNE

Zakończenie Olimpiady wiedzy o Funduszach Unijnych okazało się sukcesem nie tylko dla organizatorów, ale również SKNE UMCS. Dwuosobowa drużyna, w której skład weszli Anna Pasek (przewodnicząca SKNE) i Damian Gocół (zastępca przewodniczącego SKNE), zajęła w konkursie 4. miejsce. Wcześniej zespół wygrał eliminacje, pokonując inne drużyny z UMCS-u, pomyślnie przeszedł przez ćwierćfinał, by po zaciętej walce odpaść z rozgrywek w półfinale. W olimpiadzie zwyciężyli reprezentanci KUL-u. Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego.

Historia mówiona na uniwersytecie

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyła się konferencja „Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej UMCS i Instytut Historii UMCS. Wspólna inicjatywa jednostek naukowych dała podstawę do wszechstronnej i interdyscyplinarnej dyskusji. Dzięki temu zainteresowani mogli poznać zróżnicowane punkty widzenia na problematykę historii mówionej. W obradach uczestniczyli nie tylko historycy i językoznawcy, ale również etnolingwiści, folkloryści, antropolodzy, etnolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy czy dziennikarze. Swój udział w konferencji mieli również członkowie SKNE. Razem z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Historyków zapewnili gościom obsługę. W pierwszym dniu konferencji z referatem Relacje historii mówionej a badanie narracyjnej tożsamości. Na podstawie narracji Haliny Górskiej wystąpił członek naszego koła, Damian Gocół. Natomiast w piątek Damian Gocół i Anna Pasek przedstawili w swoim wystąpieniu dotychczasowe osiągnięcia SKNE związane z historią mówioną. Referat Narracje oralne jako przedmiot rejestracji i interpretacji. Podsumowanie czterech edycji konkursu Historii Mówionej organizowanych przez IFP UMCS i SKNE UMCS  zawierał informacje nie tylko o konkursie, ale również styczniowych warsztatach czy dotychczasowych publikacjach SKNE. Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Dialogi nauki i kultury

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS po raz kolejny było partnerem festiwalu Muzyczne Dialogi nad Bugiem. Jego XXIII edycja obejmowała nie tylko koncerty i naukę tańca, ale również konferencję naukową „Gawędy o kulturze”. Swój udział w niej mieli także członkowie SKNE UMCS.

Konferencja miała miejsce 4 sierpnia 2013 r. Rozpoczęła się o godz. 12.00 w głównej sali Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Referenci występowali w otoczeniu rekwizytów z produkcji Hoffmana, które reżyser podarował gminie Mielnik. Sala szybko wypełnia się publicznością. Zgromadzeni słuchacze z uwagą śledzili referaty, które często odnosiły się do przejawów kultury w codziennym życiu. Dr Ewa Miszczak (UMCS Lublin) wygłosiła referat Pobożność ludowa jako element kultury religijnej. Zwróciła w nim uwagę na różnice między religijnością a pobożnością. Omówiła także różne przejawy tego zjawiska, z którymi spotkać możemy się na co dzień – jak procesje, stosunek do przedmiotów kultu religijnego, elementy myślenia magicznego itp. Z kolei dr hab. Ewa Masłowska (PAN Warszawa) odniosła się do szczególnej grupy przedmiotów. W referacie Symbolika dzwonów kościelnych dokonała m.in. podziału dzwonów ze względu na ich znaczenie. Wyjaśniła również znaczenie umieszczanych na nich symboli oraz różne zastosowanie dzwonów. Dr Marzena Marczewska (UJK Kielce) w referacie Słowa, które leczą… Zamówienia, zażegnywania, zaklęcia, czyli o magii nie tylko w języku opowiedziała o ludowych sposobach na różne schorzenia. Jej wystąpienie spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem. Chyba każdy z nas spotkał się bowiem z jakimiś „domowymi” sposobami leczenia. Część referatów została wygłoszona przez członków SKNE UMCS. Opiekun koła dr Joanna Szadura w wystąpieniu Świętowanie niedzieli w polskiej kulturze skupiła się na pochodzeniu wyjątkowego miejsca niedzieli w naszej kulturze. Zwróciła również uwagę na problem liczenia dni tygodnia – którym z kolei dniem jest niedziela? Mgr Olga Kielak skupiła się natomiast na szczególnej klasie przedmiotów. W referacie „A toć to wszystko cisowe…” O cisowych przedmiotach w ludowych pieśniach zawarła przykłady występowania wyrobów z cisowego drewna w twórczości ludowej. Natomiast mgr Damian Gocół skupił się na relacji o charakterze historycznym. W referacie Przezwyciężanie  opozycji SWÓJ/OBCY w narracji sybiraczki – Haliny Górskiej zwrócił uwagę na kształtowanie się kulturowych opozycji w narracjach tego typu. Wszystkie wystąpienia spotkały się z pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem. Konferencja miała zdecydowanie etnolingwistyczny charakter. Większość referatów skupiało się bowiem na relacjach między językiem a kulturą.

 

Konkurs Historii Mówionej – podsumowanie

W dniu 8 lipca 2013 roku odbył się zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS konkurs Historii Mówionej. Warunkiem udziału w nim było nagranie narracji historycznej wybranej osoby i stworzenie na jej podstawie prezentacji w formie gawędy. W skład komisji konkursowej weszli: prof. Jerzy Bartmiński (Instytut Filologii Polskiej UMCS), prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Instytut Filologii Polskiej UMCS), red. Czesława Borowik (Studio Historii Mówionej Polskiego Radia Lublin), mgr Anna Niderla (Instytut Filologii Polskiej UMCS), dr Joanna Szadura (Instytut Filologii Polskiej UMCS, opiekun SKNE UMCS), Anna Pasek (prezes SKNE UMCS). Pierwsze miejsce zajął Damian Gocół (prezentacja dotycząca Haliny Górskiej, sybiraczki). Drugą nagrodę komisja przyznała ex aequo Paulinie Ostrowskiej (gawęda o Mieczysławie Smalcu skazanym w PRL na karę śmierci) i Karolinie Mroczek (prezentacja o inż. Mariuszu Kozaku, polskim przedsiębiorcy i wynalazcy). Wszyscy laureaci byli uczestnikami styczniowych warsztatów Historii Mówionej zorganizowanych przez SKNE UMCS. Transkrypcje nagrań i zgromadzone materiały zasilą zbiory UMCS.

XXII Dni Gminy Mielnik

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS po raz kolejny zawitali do Mielnika. Tym razem pomagali w organizacji XXII Dni Gminy Mielnik. Impreza odbyła się w dniach 29-30 czerwca 2013 r., a tematem przewodnim były rytmy disco polo. Główną atrakcją sobotniego wieczoru był występ zespołu Weekend. Oprócz niego na nadbużańskiej scenie pojawiły się grupy: Unikat, Avanti, Maxel, Holiday. Na gości festiwalu czekała również masa innych atrakcji. W sobotę mogli wziąć udział w spływie kajakowym, biegu o „Kryterium ulicy Białej” i pokazach Monster Trucków. Drugiego dnia festiwalu czekały natomiast na nich takie atrakcje jak: Zawody Sołeckie czy Piknik Rodzinny.