WARSZTATY HISTORII MÓWIONEJ – PODSUMOWANIE

Warsztaty Historii Mówionej organizowane przez SKNE UMCS dobiegły końca. Biorący w nich udział sympatycy HM poznali tajniki tej metody badawczej. Dzięki życzliwości red. Czesławy Borowik (Polskie Radio Lublin) uczestnicy warsztatów nauczyli się również podstaw cyfrowej obróbki dźwięku. Dzięki temu będą mogli zaprezentować w atrakcyjnej formie wyniki swojej pracy w czasie 4. finału konkursu HM „Granice przeszłości” (maj 2013). Warsztaty HM przyciągnęły także uwagę mediów. Polskie Radio Lublin zamieściło na swojej stronie internetowej wiadomości o tym wydarzeniu ilustrowane pięknymi fotografiami autorstwa Mirosława Trembeckiego. Informacje, galeria zdjęć i fragmenty audio dostępne są tutaj i tutaj.

PLAN WARSZTATÓW HISTORII MÓWIONEJ

DŹWIĘKOWE HORYZONTY HUMANISTY

AUDIOSFERA I

Warsztaty Historii Mówionej (HM)

dla uczniów Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej  UMCS, studentów Wydziału Humanistycznego UMCS i sympatyków HM

Lublin, 26 i 27 stycznia 2013

Wydział Humanistyczny UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Opiekun ze strony organizatorów: dr Joanna Szadura

Prowadzący:

red. Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin)

mgr Anna Niderla (doktorantka w IFP UMCS)

 

26 stycznia 2013 (sobota)

11:00-13:00           Przygotowanie do sesji nagraniowej

Prowadzący: red. Czesława Borowik PR Lublin

Sala 24 (Nowa Humanistyka)

 1. I.                  Technika i informatyka w służbie nagrań
  1. Sprzęt do nagrywania: amatorskie i profesjonalne rejestratory dźwięku. Dlaczego warto rejestrować profesjonalnie?
  2. Rola mikrofonu i sposoby pracy z nim. Ze statywem, czy bez?
  3. Programy montażowe: Adobe Audition i Cool Edit Pro. Dlaczego te? WMA,
   MP3 czy wav.?
 1. II.              Przygotowanie materiałów towarzyszących nagraniu. Druki archiwalne
  1. Nota biograficzna.
  2. Zgoda na bezpłatne wykorzystywanie nagrań do celów: naukowych, popularyzatorskich, edukacyjnych, radiowych, telewizyjnych, prasowych.
 1. III.           Dokumentacja przyszłego nagrania

Na spotkanie zaproszono Narratorów, którzy zgodzili się opowiedzieć swoją historię uczestnikom warsztatów. Są to:

Halina Górska – sybiraczka (Kazachstan, Uzbekistan)

Danuta Strzelecka- harcerka, więźniarka (Zamek Lubelski)

Mieczysław Smalec – skazany na karę śmierci, więzień okresu komunistycznego (Zamek Lubelski, Wronki)

Michał Kasprzak – NSZZ Solidarność, jeden z przywódców strajków lubelskich (Lokomotywownia PKP)

dr Maria Przeszlakowska – góralka rodem z Poronina

inż. Mariusz Kozak – młody przedsiębiorca, wynalazca, eksporter

 1. Prezentacja Narratorów przed spotkaniem z nimi i nagraniem.
 2. Ustalenie kontekstów czyli podstawowych faktów z historii, współczesności, które mogą się łączyć z życiem Narratorów.
 3. Podział uczestników na zespoły, wybór liderów.
 4. Praca w zespołach (opracowanie strategii nagrania; kontekst historyczny, współczesny, kulturowy; przygotowania techniczne do sesji nagraniowej).

 

13:00-13:30           Przerwa

 

13:30-16:00           Sesja nagraniowa

Prowadzący: red. Czesława Borowik PR Lublin

Spotkanie w sali 24 (Nowa Humanistyka)

 

 1. Sesje nagraniowe (w grupach).
 2. Po zakończeniu nagrań Narratorzy ocenią pracę uczestników warsztatów.

Zadanie: Każdy uczestnik kopiuje do swojego komputera nagrany materiał.

Niedziela, 27 stycznia 2013

 

10:00-12:00           Ocena zebranego materiału

Prowadzący: red. Czesława Borowik PR Lublin

Spotkanie w sali 24 (Nowa Humanistyka)

 

 1. I.    Głos mają uczestnicy warsztatów
 2. Liderzy ze swoimi zespołami przygotowują się do wstępnej prezentacji nagrań (10 minut dla każdej grupy). Oficjalna prezentacja nastąpi w czasie 4. finału konkursu HM „Granice przeszłości” (w maju br.; złożą się na nią najciekawsze fragmenty nagrań 2 x 3 min podmontowanego dźwięku spełniającego wymogi radia, czyli ma być o czymś i w dziennikarskiej formie – monolog, spec, gawęda, korespondencja). Czas nie może być przekroczony, podobnie jak na antenie radia.
 3. Udzielenie odpowiedzi na pytania:
  1. Dlaczego X jako Narrator został wybrany do nagrania HM?
  2. Co istotnego dla historii, współczesności, kultury miał
   do powiedzenia Narrator?
  3. Jakie trudności wystąpiły w czasie sesji nagraniowej?
  4. O co jeszcze można byłoby dopytać Narratora?
  5. Jak grupa przygotuje się do prezentacji oficjalnej? Jak podzielona
   zostanie praca zespołu?
  6. Prezentacja zapisu dźwiękowego w programach: Adobe Audition
   i Cool Edit Pro.
  7. Ocena jakości technicznej nagrania i wyrywkowe sprawdzenie merytorycznej jego strony.

II.Podstawowe informacje o montażu dźwięku. Praca na własnych laptopach. Jak powinna wyglądać transkrypcja? Opis płyty CD w zapisie „audio” (WMA).

Zadanie: Przygotować transkrypcję. Lider omawia z grupą zasady współpracy. W wyznaczonym terminie, czyli podczas 4. finału konkursu HM „Granice przeszłości”  prace każdej z grup zostaną zaprezentowane.

III. Złożenie portfolio u dr Joanny Szadury (docelowo Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS), czyli:

 1. Nota biograficzna i zgoda na publikację.
 2. Płyta CD w zapisie „audio” wraz z opisem płyty i na płycie.
 3. Transkrypcja wg podanego wzoru.
 4. Płyta CD w zapisie „audio” z materiałem prezentowanym jako forma dziennikarskiej wypowiedzi.

 

12:00-12:30           Przerwa

 

12:30-14:00           Jak analizować teksty HM

Prowadzący: mgr Anna Niderla

Sala 24 (Nowa Humanistyka)

 1. Krótka historia oral history (wykład)
 2. Historia nagrana, przepisana i co dalej…? (konwersatorium)

UWAGA

 

Na podstawie złożonego portfolio oraz udziału w wykładzie teoretycznym i konwersatorium uczestnicy warsztatów uzyskują poświadczenia o odbytych warsztatach Historii Mówionej wraz z oceną pracy.

Uroczyste wręczenie nastąpi w czasie 4. finału konkursu HM

„Granice przeszłości”w maju br.

 

Na warsztaty należy zabrać (o ile to możliwe): sprawny (baterie, akumulator) rejestrator dźwięku (jeśli posiadamy), słuchawki, laptop z programem Cool Edit Pro lub Adobe Audition (może być wersja demo).

Za stronę techniczną warsztatów odpowiada Damian Gocół (SKNE, kontakt: damian.gocol@gmail.com).

Za stronę organizacyjną odpowiada Anna Kowalska (SKNE, kontakt: aniakowalska-88@wp.pl).

Organizacja całości: dr Joanna Szadura (IFP UMCS, kontakt: joanna.szadura@wp.pl).

 

WARSZTATY HISTORII MÓWIONEJ

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów serdecznie zaprasza zainteresowanych studentów do udziału w warsztatach Historii Mówionej, które poprowadzi wielokrotnie nagradzana red. Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin) – współtwórczyni Studia Historii Mówionej i Stowarzyszenia Historii Mówionej oraz mgr Anna Niderla – autorka prac teoretycznych z tego zakresu. Warsztaty są BEZPŁATNE, uczestnikom wydarzenia wystawiamy zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Warsztaty zostały zorganizowane przede wszystkim z myślą o 4 edycji konkursu Historii Mówionej, kierowanego do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych w całej Polsce. Temat tegorocznego konkursu to: „Granice przeszłości”. Szczegóły konkursu niebawem na stronie Instytutu Filologii Polskiej UMCS w zakładce: konkursy oraz na stronie Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów (www.skne.umcs.lublin.pl), a także na profilu SKNE na facebooku. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na maj 2013 r.

 

Spotkania odbędą się:

26 stycznia 2013 r. (sobota)

godz. 11:00-13:00 (red. Czesława Borowik)

godz. 13:30-16:00 (red. Czesława Borowik)

 

27 stycznia 2013 r. (niedziela)

godz. 10:00-12:00 (red. Czesława Borowik)

godz. 12:30-13:30 (mgr Anna Niderla)

 

Ze względu na konieczność rezerwacji odpowiedniej sali wykładowej, wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie list imiennych bezpośrednio do Przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów Anny Kowalskiej (kontakt: aniakowalska-88@wp.pl) do 20 stycznia 2013 r. O szczegółach organizacyjnych będziemy informować po tym terminie.

SKNE w konkursie „StRuNa”

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych w Polsce „StRuNa 2012”.

SKNE UMCS 17 listopada 2012 roku, podczas uroczystej gali w Teatrze Palladium w Warszawie, otrzymało nagrodę w najważniejszej z sześciu kategorii konkursu StRuNy – „Projekt Roku 2012”. W konkursie brały udział 343 projekty ze wszystkich typów uczelni. Oceniało je 21-osobowe jury złożone z przedstawicieli różnych dyscyplin nauki. Nagrodzono inicjatywy badawcze studentów i doktorantów oraz osoby, które przyczyniły się do ich realizacji. W tej edycji doceniono autorów najlepszych projektów zrealizowanych pomiędzy 1 października 2011 roku a 30 września 2012 roku.
„StRuNa” to najważniejszy i najbardziej prestiżowy konkurs dla studentów i doktorantów w Polsce. Jego organizatorem jest Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”. Natomiast partnerami konkursu są Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Patronatem konkurs objęła profesor Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodzony przeze jury projekt SKNE UMCS „Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie” jest realizowany od 2009 roku. W jego ramach członkowie koła uczestniczą w naukowych obozach terenowo-badawczych, organizują konferencje i warsztaty (np. w ramach Mikołajek Folkowych i Festiwalu Korowaja Mielnickiego), a także współpracują z instytucjami publicznymi m.in. Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielniku i Polskim Radiem Lublin. Naukowymi efektami projektu są liczne publikacje. Nagrodzony projekt finansowany jest z Grantu Władz Rektorskich UMCS, Grantu Samorządu Studentów UMCS oraz Grantu ACK „Chatka Żaka”.

Mateusz Kasiak (SKNE UMCS)

Więcej o konkursie i nominacjach dowiesz się tutaj

Naukowy Mielnik

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Mielnik otworzyli drzwi swoich domów dla studentów Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Młodzi lubelscy etnolingwiści pod kierunkiem doktor Joanny Szadury z Instytutu Filologii Polskiej UMCS uczestniczyli w terenowym obozie naukowym. Przez pięć dni, od 5 do 9 listopada, zbierali materiały dotyczące korowaja mielnickiego. To kolejny etap w realizacji projektu badawczego pn. „Pieczywo obrzędowe”. Tym razem studenci rozmawiali z mieszkańcami Mielnika, Niemirowa, Pawłowicz, Osłowa, Radziwiłłówki, Sutna, Wilanowa oraz Moszczony Królewskiej. Finalizacją tych prac będzie wydanie naukowej monografii o tym obrzędowym pieczywie. Zebrane przez etnolingwistów relacje trafią również do mielnickiego muzeum.
Dzięki życzliwości i zaangażowaniu wójta Gminy Mielnik – Adama Toboty oraz kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – Michała Bogackiego młodzi naukowcy od 2010 roku cyklicznie odwiedzają Mielnik i rejestrują żywą w tym regionie kulturę ludową. W ramach podjętej współpracy SKNE UMCS z Gminą Mielnik oraz GOKSiR-em studenci mieli możliwość czynnego uczestnictwa w Festiwalu Korowaja, Pikniku Historycznym oraz Muzycznych Dialogach nad Bugiem. Natomiast mielniccy artyści ludowi wspólnie z lubelskimi etnolingwistami przeprowadzili warsztaty pieczenia korowaja (podczas Mikołajek Folkowych w 2010 roku) oraz „Pisania i czytania pisanek” (podczas Drzwi Otwartych UMCS, 16 marca Bez wątpienia mielnickie tereny mogą poszczycić się bogatą kulturą ludową, unikalną w skali kraju. Zatem współpraca władz gminy ze środowiskiem naukowym jest o tyle istotna, że ma na celu pokazanie wartości i ochronę materialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Mateusz Kasiak (SKNE UMCS)