Naukowo-badawczy obóz terenowy w Gminie Łomazy

W dniach 18-21 listopada 2017 r. SKNE brało aktywny udział w naukowo-badawczym obozie terenowym
w gminie Łomazy

 

Obóz został zorganizowany w ramach grantu przyznanego przez Rektora UMCS, a jego współorganizatorami byli: Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, Stowarzyszenie „Tłoka” w Łomazach oraz władze Gminy Łomazy.

Celem projektu jest stworzenie opracowania służącego charakterystyce żywej mowy mieszkańców gminy Łomazy. Projekt obejmuje badania monitorujące ogólny stan gwary południowego Podlasia na badanym obszarze, przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z wybranymi informatorami, transkrypcję rozmów, zarchiwizowanie ich w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, gdzie staną się podstawą dalszych analiz naukowych. W dłuższej perspektywie – w zależności od jakości pozyskanego materiału i możliwości finansowych – planowane jest wydanie słownika. W ramach pierwszego obozu zebrano informacje na temat wesela i weselnego pieczywa obrzędowego.

(więcej…)

Festiwalowe „Żywe Książki” – Bakcynalia 2017

Żywe Książki to ludzie współtworzący festiwal, których można „wypożyczyć” i porozmawiać z nimi o historii wydarzenia, piosence turystycznej, kulturze studenckiej

(więcej…)

„Żywe Książki – Przyjazny Lublin”

27 września 2017 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyło się wydarzenie
„Żywe Książki – Przyjazny Lublin”,
zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

 

Spotkanie było częścią tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki. Uczestnicy mogli „wypożyczyć żywe książki”, czyli gości – przedstawicieli różnych kultur oraz ludzi pracujących
z obcokrajowcami mieszkającymi w Lublinie. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 57 (klasa 7a)
w Lublinie miały okazję zetknąć się z wielokulturowością, usłyszeć różne języki, poznać inne alfabety, dowiedzieć się, jak żyje się obcokrajowcom w Polsce.

„Żywymi Książkami” byli:
– Vitalii Kucherevych (Ukraina)
– prof. Anna Dunin-Dudkowska (Centrum Kultury Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców UMCS)
– Assef Salloom (Syria/Polska)
– Hamida Alsayed (Syria/Polska)
– Natalia Gebert (Dom Otwarty)
– Marina Belokoneva-Skiukashvili (Gruzja/Polska)

Współorganizatorka wydarzenia – Sara Akram (SKNE UMCS) (więcej…)

Konferencja popularno-naukowa – „Gawędy o kulturach”

5 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku miała miejsce
Konferencja popularno-naukowa
„Gawędy o kulturach”
zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Mielniku

 

Program konferencji:

9:00    Uroczyste rozpoczęcie konferencji: Michał Baranowski (dyrektor GOKSiR), dr Joanna Szadura (IFP UMCS, SKNE UMCS)

Sesja przedpołudniowa (9:30 – 13:30)

9:30 – 9:50    dr Joanna Szadura (Instytut Filologii Polskiej, UMCS w   Lublinie), Ludowość – stan kultury czy typ mentalności?
9:50 – 10:10    dr hab. Katarzyna Smyk (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), Aniela Halczuk z Białej Podlaskiej – liderka animacji kultury
10:10 – 10:30    mgr Mirosław Majewski (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), Teatry obrzędowe południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego – typologia, repertuar, przemiany
10:30 – 10:50    mgr Piotr Kaniewski (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), Widowisko na pograniczu –wybrane aspekty Land Art Festiwalu i Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej.
10:50 – 11:10    mgr Piotr Wróblewski (Instytut Kulturoznawstwa, UMCS w Lublinie), 15 lat Podlasie Jazz Festival
11:10 – 11:30    Dyskusja
11:30 – 11:50    Przerwa kawowa (więcej…)

Sonda – „Kim jest uchodźca?”

YouTube Preview Image