Rośnij, rośnij, korowaju… – warsztaty pieczywa obrzędowego

Mikołajki Folkowe, 10 grudnia 2016, g. 13.00, sala szklana

Anna Szpura w czasie Mikołajek Folkowych 2015, fot. N. Janisz

Anna Szpura w czasie Mikołajek Folkowych 2015, fot. N. Janisz

Warsztaty korowajowe poprowadzi Anna Szpura ze Starej Kornicy. Z wykształcenia inżynier ekonomii rolnictwa, z zamiłowania regionalistka, animator kultury, znawczyni tradycyjnej kuchni wschodniego Mazowsza. Wyróżniona medalem pamiątkowym Pro Mazovia za promocję województwa mazowieckiego. Laureatka nagrody „Klucz do Polskiej Spiżarni” za całokształt pracy na rzecz promocji produktu regionalnego i lokalnego. Laureatka 3. edycji konkursu na Najaktywniejszą Liderkę KSOW województwa mazowieckiego. Od 5 lat pasjonuje się odtworzeniem zanikającego zwyczaju wypieku tego obrzędowego ciasta.

Korowaj – dawniej główna ozdoba weselnego stołu, to jak mówi kornicka pieśń weselna pochodzący z nieba weselny chleb – sam Bóg go miesi, Przeczysta Matka przyświeca mu w tej robocie, aniołowie noszą wodę na korowaja, a Chrystus nakrywa go chustą.

A tak naprawdę przygotowywały go przed weselem w domu panny młodej specjalnie proszone gospodynie zwane korowajnicami. Wybierano na nie kobiety zamężne, cieszące się dobrą opinią i uważane za szczęśliwe w małżeństwie. Z wielką precyzją, dobrą myślą i bożym błogosławieństwem wyrabiały ciasto, użyczając mu swojej witalnej siły.

Składniki na ciasto, podobnie jak sam korowaj, musiały być wyjątkowe – mąka światła i przednia. W jednej z pieśni śpiewa się:

Korowaju, korowaju, .

no, na tebe kosztu treba,

koreć muki pszenicznej

i ceber wody zdrojowej,

i kalinońki zielonej.

I kalinońka nadzielona

I młoda Marysia zasmucona.

W innej korowaj przygotowany jest z mąki z siedmiu młynów, wody z trzech dunajów, z trzech kop jaj:

Oj, znaju, bo ja znaju,

co je w tym korowaju,

ze siedmiu młynów mąka,

ze trzech dunajów woda.

Jak go mateńka piekła,

Trzy kopy jaj ugnietła,

jak w piec sadzała,

pięknie mu śpiewała.

A ciasto musiało być przecież ogromne – musiano nim podczas uczty obdzielić wszystkich uczestników wesela. Jego rozdzielanie traktowano jako symbol równości i braterstwa.

Korowajnice, przygotowując korowaja, zwracały uwagę na kolejność wykonywanych czynności. Nie wolno było pominąć żadnego z etapów obrzędowego scenariusza, ponieważ korowaj straciłby swoją moc.

Podobnie jak w innych pobliskich miejscowościach w Kornicy korowaja ozdabiano wykonanymi z ciasta drożdżowego szyszkami i kwiatami. Ubierano go jednak w wyjątkowy sposób, tzn. podczas tzw. tańca korowaja:

Kobiety stawiały na środku izby taboret lub stolik z korowajem, wokół którego tańczyły, śpiewając piosenki. Z reguły były to dwie pieśni, podczas których co jakiś czas zatrzymywały się i przyklejały ozdoby wcześniej przez siebie wykonane. Korowaj był ozdobiony tak, jak zdążyły go udekorować kobiety (Anna Szpura, Tradycje kulinarne, obrzędy i zwyczaje gminy Stara Kornica, [wydawnictwo broszurowe, brak miejsca i roku wydania], s. 39).

Po upieczeniu Korowaj zdobiono go zielonymi gałązkami (rutą zieloną i innymi ziołami), aby w przyszłym życiu młodych zakwitał raj pomyślności i wiecznej wiosny. Owijano go białym płótnem symbolizującym czystość panny młodej, białą szarfą.

Tym, co wyróżniało korowaj kornicki była para umieszczonych na środku ciasta łabędzi – ptaków symbolizujących dozgonną miłość. Łabędzie są bowiem ptakami, które łączą się w pary na całe życie.

Weselny korowaj kornicki został w 2015 roku wpisany na listę produktów tradycyjnych i jest jedną z regionalnych atrakcji, jaką umieszczono na Mazowieckim Szlaku Tradycji.

Od kilku lat jest prezentowany podczas imprez na terenie całego kraju, np. podczas dożynek powiatowych (2015, 2016), dożynek prezydenckich (2016), na Jarmarku Jagiellońskiego w Łomazach (2014, 2015, 2016), na targach Agrotrawel w Kielcach (2016).

Zdobył nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach, np.:

 • I miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (2013)

 • Perła Kulinarna” (2014)

 • II miejsce w konkursie „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza” (2014)

 • I miejsce w konkursie „Festiwal Korowaja Mielnickiego” (2015)

 • I miejsce w konkursie kulinarnym w Korycinach (2016)

 • I miejsce w konkursie kulinarnym na najlepszy wypiek podczas festiwalu folkloru i kultury Kujaw i Mazowsza w Łącku (2016)

Kontakt

Anna Szpura
Stara Kornica119
08-205 Kornica
533 150 -175
anna.szpura@wp.pl

Więcej na stronie Festiwalu: http://www.mikolajki.folk.pl/?f=2016,strona,309

Kultura – tradycja – kontynuacja

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

„Kultura – tradycja – kontynuacja”
9 grudnia 2016, Lublin

Konferencja jest częścią XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Temat został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

 • Kultura tradycyjna – jej przemiany, sposób przekazywania i metody badania.
 • Język ludu.
 • Obrzędowość i religijność ludowa.
 • Muzyka tradycyjna.
 • Pamięć, tradycja i dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne).
 • Sposoby kontynuowania i reaktywowania tradycji – w sztuce i życiu codziennym.
 • Folklor, folkloryzm i folk.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 30 października 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: konferencjaktt@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na owocne obrady.

 

Komitet organizacyjny

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji

Joanna Jastrzębska (SKNE UMCS)

SKNE na 25. Jubileuszowych Mikołajkach Folkowych

„KULTURA LUDOWA – JEST CZY JEJ NIE MA?” – STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA
Piątek, 11 grudnia, g. 11.00

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura ludowa – jest czy jej nie ma?”. Zarówno prelegentów, jak i gości zachęcamy do dyskusji nad tym czy kultura, którą zwykliśmy określać jako „ludowa” i kojarzyć z folklorem, gdy „ludu” jako takiego nie ma, to dziś może raczej kultura „wiejska”, „tradycyjna” albo „typu ludowego”. Porozmawiamy na jej kształtem dawnym i współczesnym, przyczynach transformacji, działaniach służących ochronie, i podtrzymaniu. Zastanowimy się, czy możliwa jest reanimacja tej kultury w dawnej formie (zwyczaje, wierzenia, obrzędy)? A może jest to proces zbędny, bowiem i tak w sposób naturalny kultury się krzyżują, dając nową, twórczą jakość? Oczywiście, nie pominiemy też sfery muzyki. Mikołajki Folkowe to przecież festiwal, podczas którego szczególnie aktualne staje się pytanie o formę nawiązywania do tradycji we współczesnych utworach.

FESTIWALOWE ŻYWE KSIĄŻKI
Sobota, 12 grudnia, g. 16.00 (hol Inkubatora)
Niedziela, 13grudnia, g. 16.00 (hol Inkubatora)

Festiwalowe Żywe Książki to druga edycja nowatorskiego wydarzenia na Mikołajkach Folkowych! W czasie naszego wydarzenia znajdą Państwo „książki” inne niż wszystkie – w ich rolę wcielają się bowiem osoby związane z festiwalem. Wśród nich znajdziemy organizatorów, muzyków, folklorystów, dziennikarzy i wielu innych członków ruchu folkowego. Goście Żywych Książek mogą wypożyczyć jedną z naszych „książek”, aby w przyjemnej atmosferze z Nią porozmawiać. Marzyliście o poznaniu ludzi, których zazwyczaj widujecie jedynie na scenie? Jeśli tak – musicie pojawić się wśród Żywych Książek!
Projekt nawiązuje do koncepcji historii mówionej, która jest prądem naukowym polegającym na nagrywaniu, archiwizowaniu i analizowaniu ustnych relacji o historii. Organizatorami wydarzenia są Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS oraz Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.
Serdecznie zapraszamy!

KOROWAJE – WARSZTATY PIECZYWA OBRZĘDOWEGO
Sobota, 12 grudnia, g. 12.00 (Kiosk Art)

Zebranie SKNE UMCS

12190414_1128661280496454_1675685495_o

Konkurs Historii Mówionej 2015

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej UMCS, zespołu koordynującego współpracę IFP UMCS ze szkołami, Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS, Koła Naukowego Doktorantów UMCS oraz Polskiego Radia Lublin będących organizatorami konkursu z cyklu „Ratujmy historię” serdecznie zapraszamy do udziału w jego kolejnej edycji. Temat tegorocznego konkursu to:

Człowiek i władza

dla którego proponujemy zestaw mott:

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.

Kard. Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981

 

Ludzi deprawuje życie w uległości wobec władzy, którą się pogardza, i praw, które są sprzeczne z sumieniem. Deprawuje stały opór wobec prawa i państwa. Deprawuje konspiracja, deprawuje życie w więzieniu i podziemiu.

Jacek Kuroń, Umiarkowanie radykalnych i radykalizm umiarkowanych

 

Wypada raczej uznać, że władza produkuje wiedzę (…); że władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy.

Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia

Jak dotychczas, zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie materiałów źródłowych i zaprezentowanie ich w formie gawędy łączonej z formami prezentacji multimedialnej. Towarzysząca gawędzie prezentacja może mieć formę reportażu filmowego, fotograficznego, zapisu (video bądź audio) przeprowadzonych przez uczestnika konkursu wywiadów. Przedstawiane fakty, wydarzenia, postacie i wątki muszą spełniać warunek autentyczności. Ich prezentacja winna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym opracowaniem tematu (rozmowy i wywiady z bohaterami opowieści, poszukiwanie źródeł historycznych czy dokumentacji wydarzeń).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie: 15 grudnia 2015 r.

Nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) dla laureatów konkursu ufundował Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu tegorocznej edycji zostanie wkrótce wysłany do Państwa szkół. Zapraszamy również do odwiedzania profilu Konkursu Historii Mówionej na portalu Facebook: https://www.facebook.com/khmumcs oraz strony internetowej SKNE UMCS: http://skne.umcs.lublin.pl.

W imieniu Komisji Konkursowej,

 

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS Lublin)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS Lublin)

HM_2015_Formularz-zgłoszeniowy_student_KHM

HM_2015_Formularz-zgłoszeniowy_uczeń_KHM

HM_2015_Konkurs_zaproszenie_KHM

HM_2015_Regulamin-konkursu_KHM