Mikołajki Folkowe 2014

Ta galeria zawiera 15 zdjęć.

     W grudniu 2014 Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS jak co roku brało czynny  udział w Mikołajkach Folkowych. Tym razem pieczywem ludowym, które można było własnoręcznie przygotować, były byśki. Nowością na tegorocznym festiwalu była „Żywa Biblioteka”. Nasze ” Żywe Książki” chętnie były wypożyczane i równie ochoczo dzieliły się swoimi historiami. „Książkami” były osoby związane z Mikołajkami Folkowymi i folklorem lubelskim. W organizację wydarzenia, oprócz członków Koła, czynnie włączyli się wolontariusze  z filologii polskiej UMCS.

Historia opowiedziana

Dobiegła końca 5. edycja Konkursu Historii Mówionej. Tak jak w poprzednich latach celem wydarzenia była nie tylko popularyzacja historii wśród młodzieży, ale również zachęta do poszukiwania ciekawych rozmówców. Historia mówiona opiera się właśnie na zbieraniu ustnych relacji o przeszłości. Badacze nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich, którzy mają do przekazania ciekawą opowieść. Dlatego tak ważne są działania młodych ludzi, którzy mają szansę dotrzeć do ludzi, którzy mogli wcześniej nie mieć szansy na opowiedzenie o swoim życiu. Relacje utrwalone przez uczestników konkursu wzbogacą zbiory historii mówionej w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS. Warto podkreślić, że jury ocenia nie tylko oryginalność utrwalonej narracji, ale również opracowanie zebranego materiału. Każdy z uczestników wykonuje bowiem transkrypcję nagrania, a poza tym zbiera związane z nim materiały – zdjęcia, filmy, mapy itp. Istotnym elementem jest także sama prezentacja materiału w czasie finału. Uczestnicy konkursu mają do dyspozycji około 15 minut, więc muszą wykazać się dużą inwencją w opracowaniu długiego nagrania. W tym roku konkurs ruszył pod hasłem „Czy przeszłość ma przyszłość?” – a młodzież w różny sposób interpretowała to zdanie. Do finału zakwalifikowano 7 prac. W tym roku rozstrzygnięcie konkursu po raz pierwszy miało miejsce w Studiu im. Z. Stepka w Polskim Radiu Lublin. W jury konkursowym zasiedli reprezentanci wszystkich instytucji, które w tym roku organizowały wydarzenie. Poza Studenckim Kołem Naukowym Etnolingwistów UMCS, Instytutem Filologii Polskiej UMCS oraz Polskim Radiem Lublin w tej edycji do tego grona dołączyła Biblioteka Wspomnień – projekt Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS. W jury zasiedli: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS), prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS), dr Joanna Szadura (Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS), red. Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin), dr Janusz Kłapeć (Zakład Historii Najnowszej UMCS), Agnieszka Ostapińska (przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS), Joanna Majdanik (Biblioteka Wspomnień). Prezentacja prac konkursowych rozpoczęła się o godz. 13.00, a jury już godzinę wcześniej obradowało nad materiałami konkursowymi nadesłanymi przez uczestników. W dalszej części artykułu przedstawiam efekty ich pracy w kolejności wystąpień.

            Jako pierwsza wystąpiła Agata Borys (3 rok kulturoznawstwa I st., UMCS Lublin) z pracą zatytułowaną Niemożliwe, a jednak prawdziwe. O wysiedleniu i nie tylko. Studentka UMCS-u zebrała bogaty materiał, który stał się podstawą jej prezentacji. Znaczną część tego zbioru stanowiły różnego rodzaju dokumenty o charakterze uzupełniającym w stosunku do transkrypcji, m.in. zaświadczenia z instytucji, zdjęcia, spisane przez narratorów wspomnienia. Narratorkami są dwie kobiety, matka i córka, które w różny sposób zetknęły się z okrucieństwem II wojny światowej. Pani Eugenia Idziak była więźniem w obozach w Oświęcimiu i Ravensbrück. Natomiast Zofia Szarowolec jest jednym z tzw. Dzieci Zamojszczyzny. Warto podkreślić istotność drugiego tematu, który silnie związany jest z dziejami Lubelszczyzny, a wszelkie jego opracowania są bardzo istotne dla historyków. Agata Borys przedstawiła ciekawą prezentację, sporządzoną na platformie Prezi, którą uzupełniła o fragmenty filmów z wypowiedziami narratorek.

Jako druga wyniki swojej pracy przedstawiła mgr Katarzyna Buczek, doktorantka I roku historii UMCS. Warto podkreślić, że uczestniczka konkursu brała również udział w naszych Warsztatach Historii Mówionej Audiosfera I. Wówczas poznała panią Danutę Strzelecką, której postać przedstawiła w swojej pracy. Narratorka miała bardzo ciekawe i pełne niespodziewanych „zwrotów” życie. Większość jej opowieści skupia się na ruchu harcerskim, który jest dla niej bardzo ważny, ponieważ ukształtował osobowość pani Danuty. Dla zgromadzonej młodzieży szczególnie ciekawa była historia uwięzienia narratorki a Zamku Lubelskim. Pani Danuta została tam skierowana ze względu na… czytanie Faraona B. Prusa. Dziś może nam się wydawać to kuriozalne, ale to autentyczne wydarzenie, które pokazuje prawdę o życiu w państwie komunistycznym. Katarzyna Buczek stworzyła ciekawą prezentację połączoną z filmem o charakterze minireportażu. Warto podkreślić, że uczestniczka wykazała się dużymi umiejętnościami zarówno w zakresie dokumentacji, jak i montażu.

Kolejnym uczestnikiem był Michał Buczek z kl. 1a w LO im Organizacji Narodów Zjednoczonych przy ZSO w Biłgoraju. Licealista skupił się na kulturowym aspekcie przeszłości. Materiałem, na którym bazował, była relacja pani Anny Iskry. W swojej prezentacji skupił się na jej osobie – jako dyrektorze zespołu „Tanew” oraz znanej animatorce kultury. Osią wystąpienia było nawiązanie do tematu konkursu i próba odpowiedzi na pytanie: „Czy przeszłość ma przyszłość?”. Takie pytanie zadał również swojej rozmówczyni, która odpowiedziała na nie twierdząco. Takie inicjatywy jak zespoły ludowe są pomostem między przeszłością a przyszłością. Niestety, prezentacja nie przedstawiała szerzej działalności samego zespołu „Tanew”, którego Michał Buczek jest członkiem, a taka forma animacji kultury bardzo zainteresowała jurorów i publiczność.

Następna prezentacja została stworzona przez Katarzynę Okoń, studentkę III roku filologii polskiej I st. UMCS. W swojej pracy skupiła się na postaci Bogdana Kędziory. Narrator jest nauczycielem historii w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Jego opowieść dotyczyła głównie okresu rządów komunistów. Nauczyciel opowiadał o swojej trudnej sytuacji i prześladowaniach, które spotkały go ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Prezentacja uzupełniona była o materiał fotograficzny i uzupełnienia związane z kontekstem historycznym narracji. Dzięki temu wypowiedź pana Bogdana była jasna nawet dla ludzi, którzy nie interesują się historią tego okresu.

Jako piąta wystąpiła Klaudia Oleksińska, uczennica 3 klasy I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Jej praca była zatytułowana Przeżyć Apokalipsę – wspomnienia mojego dziadka 1927-1955. Już sam materiał nadesłany przez uczestniczkę miał bardzo oryginalną formę. Ponieważ Jan Oleksiński, którego dotyczyła praca, już nie żyje, jego wnuczka postawiła sama wcielić się w rolę świadka historii. Nagranie wideo, które sporządziła przedstawia jej własną opowieść, ale ma ona nietypowy kształt. Licealistka próbuje bowiem wcielić się w rolę własnego dziadka i odtworzyć jego opowieść biograficzną. W czasie prezentacji uczestniczka konkursu opowiadała o życiu Jana Oleksińskiego. Uzupełniła swoją opowieść bogatym materiałem zdjęciowym z rodzinnego archiwum. Podkreślała trudności, jakie spotykały jej dziadka w dzieciństwie, a jednocześnie to, że wyrósł na mimo to na bardzo wartościowego człowieka. Opowiadając o Janie Oleksińskim, mówiła jednak również o sobie, o tym jak wpłynął on na jej własne spojrzenie na świat. Jej prezentacja miała więc bardzo emocjonalny charakter.

Następne wystąpienie opracowała Weronika Ryczkowska (III rok filologii polskiej I st., UMCS Lublin). Jej prezentacja dotyczyła postaci Zofii Berberyuszowej. Miała jednak nietypową formę. O bohaterce opowiedział jej bowiem pan Bartłomiej Panikowski. Kiedy nabył on działkę w Konstancinie, zainteresował się historią sąsiedniej posiadłości. Przeprowadził swoiste „śledztwo” i dowiedział się wiele o życiorysie bohaterki. Prezentacja Weroniki Ryczkowkiej łączyła opowieść o życiu Berberyuszowej z narracją o poznawaniu tego życiorysu.

Jako ostatnia wystąpiła Marika Sońta z LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Jej prezentacja skupiła się na relacjach związanych z II wojną światową. W materiale bazowym zawarła aż cztery różne narracje – ks. Władysława Prycy, Marianny Sujki, Krystyny Kowalskiej i Zbigniewa Stolarskiego. Mogliśmy poznać m.in. historię wybuchu wojny, przesiedleń ludności polskiej czy wojnę widzianą oczami dziecka. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć jak podobna historia przedstawiana jest z różnych punktów widzenia. Osią prezentacji była jednak teza o potrzebie przekazywania pamięci historycznej kolejnym pokoleniom. Już na początku swojej wypowiedzi uczestniczka nawiązała do fragmentu Konrada Wallenroda A. Mickiewicza, a swoich narratorów przedstawiła jako prawdziwe „skarbnice wiedzy”.

Po zakończeniu obrad jury ogłosiło werdykt. Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Oleksińska. Jury zwróciło uwagę na ciekawy przekaz jej relacji, związek z historią rodzinną i interesującą formę prezentacji. Druga nagroda przypadła Michałowi Buczkowi. Tym razem elementem decydującym było twórcze nawiązanie do kultury ludowej, oryginalność prezentacji i jej doskonały układ. Trzecie miejsce zajęła Marika Sońta. Zwrócono uwagę na bogactwo materiału, dobry kształt retoryczny prezentacji i ciekawą tematykę. Ponadto jury wyróżniło dwie prace – Katarzyny Buczek i Katarzyny Okoń. Zadecydowała o tym wysoka jakość zgromadzonych materiałów. Z inicjatywy prof. J. Bartmińskiego obie prace zostaną wydrukowane w tomie pokonferencyjnym Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych. Wybór najlepszych prac nie był łatwy ze względu na wysoką jakość wszystkich prezentacji. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich uczestników zachęcamy do dalszego zgłębiania tematyki historii mówionej!

Zebranie SKNE – 15.10.2014

15 października 2014 r. odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim zebranie SKNE. Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do naszego koła! Szczegóły na plakacie:

Zebranie SKNE – 15.10.2014

Spotkanie z Historią Mówioną – LFN 2014

Uczestnicy Spotkania z Historią Mówioną (fot. Mirosław Trembecki).

Uczestnicy Spotkania z Historią Mówioną (fot. Mirosław Trembecki).

Lubelski Festiwal Nauki 2014 już za nami, a więc nadszedł czas na krótkie podsumowanie. Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS dołożyło w tym roku swoją cegiełkę do tego naukowego wydarzenia. Razem z Instytutem Filologii Polskiej UMCS i Pracownią „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS wkroczyliśmy w zupełnie nowy obszar działalności. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy bowiem tzw. żywą bibliotekę. 23 września w sali 24 Wydziału Humanistycznego UMCS odwiedzający festiwal goście mogli spotkać się twarzą w twarz ze świadkami historii. W czasach, gdy ludzie coraz rzadziej sięgają po książki i trwa dyskusja o miejscu historii w procesie nauczania, „Spotkanie z Historią Mówioną” było bardzo ciekawym doświadczeniem. Pokazało ono, że opowieści o czasach minionych wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Chęć rozmowy z naszymi narratorami wykazali przed wszystkim ludzie młodzi, którzy przybyli na LFN. Trzeba podkreślić, że mieli okazję do zadawania pytań interesującej i zróżnicowanej grupie świadków historii. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele pokolenia II wojny światowej. Pan Zbigniew Matysiak opowiadał o swoich doświadczeniach w szeregach AK i WiN oraz pobycie w komunistycznych więzieniach. Rozmowa z nim była szczególną wymianą międzypokoleniowych doświadczeń, gdyż w okresie wojny był w podobnym wieku jak jego młodzi rozmówcy. Historię pana Zbigniewa uzupełniła także opowieść o jego zamiłowaniu do sportu. Gdy był jeszcze młodym chłopcem zaczął trenować boks, a po wojnie był znanym kolarzem. W okresie wojennym młodą dziewczynką była także nasza druga narratorka, pani Halina Górska. Urodziła się i wychowała na Kresach, a później została wywieziona na Syberię. Jej opowieść pełna była jednak humoru i była dla młodych ludzi świetną lekcją tolerancji. Narratorami byli również przedstawiciele świata sztuki i nauki. Pan Bogdan Bracha, członek Orkiestry Świętego Mikołaja, opowiadał o swoich doświadczeniach z muzyką oraz inspiracjami kulturą ludową. Z kolei Mirosław Trembecki skupił się na opowieści o swojej pracy i pasji, jaka jest fotografia. Z Wydziału Chemii UMCS przybył do nas pan Andrzej Gorgol, który mówił nie tylko o rozwoju Pracowni Światłowodów, ale także o historii UMCS-u. Wiele anegdot, które przytoczył spotkało z dużym zainteresowaniem obecnych studentów. Warto zaznaczyć, że na spotkanie przybyła również grupa studentów z Białorusi. Uczestnicy wydarzenia mogli również wysłuchać rozmów z byłymi rektorami UMCS, które zostały udostępnione dzięki uprzejmości Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS. Z pewnością nie była to ostatnia tego typu inicjatywa podjęta przez SKNE UMCS. Więcej informacji o naszych planach wkrótce ukaże się na stronie internetowej.

Konkurs Historii Mówionej – rusza nowa edycja!

Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Radio Lublin oraz Biblioteka Wspomnień zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu Historii Mówionej. Jeśli interesujesz się historią, dziennikarstwem, mediami – jest to idealne okazja do zaprezentowania swoich umiejętności. Do zdobycia atrakcyjne nagrody.

To już piąta edycja konkursu mającego na celu zbieranie  mówionych relacji o historii. Wpisuje się on tym samym w projekt „Ratujmy historię”. Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Czy przeszłość ma przyszłość?”. W wydarzeniu tym mogą wziąć udział zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci. Zadaniem uczestników jest znalezienie tzw. „świadków historii” – czyli ludzi, którzy potrafią w ciekawy sposób opowiadać o czasach minionych. Kim może być taki narrator? Odpowiedź brzmi – każdym. Wierzymy, że każdy człowiek ma do opowiedzenia interesującą historię. Jeśli twój dziadek, babcia, sąsiad ma do przekazania historię swojego życia, nie pozwól mu odejść w zapomnieniu. Tym samym, każdy z nas może dołożyć własną cegiełkę do budowania społecznej pamięci. Po utrwaleniu opowieści w formie cyfrowej (audio lub video), należy ją przetranskrybować (czyli spisać). Nagranie, transkrypcję i inną dokumentację (kopie zdjęć, map itp.) wysyłamy wraz ze zgłoszeniem konkursowym na adres Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie (20-031 Lublin; pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, pokój 206) bądź dostarczamy osobiście. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia br. W czasie finału uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy przed komisją konkursową. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji 15-20 min., podczas których przedstawi prezentację w formie gawędy – może mieć formę reportażu filmowego, fotograficznego, zapisu (video bądź audio) przeprowadzonych przez uczestnika konkursu wywiadów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Do wygrania sprzęt elektroniczny, m.in. tablety, słuchawki, dyski zewnętrzne. Nagrody ufundował Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez portal Historia.org oraz radio Centrum. W załącznikach do artykułu znajduje się regulamin, zaproszenie oraz karty zgłoszeniowe. Więcej informacji na stronie http://skne.umcs.lublin.pl/ oraz https://www.facebook.com/khmumcs. Kontakt mailowy pod adresem koloetno@gmail.com. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Plakat promocyjny

Plakat promocyjny

HM_2014_Formularz zgłoszeniowy_student

HM_2014_Formularz zgłoszeniowy_uczeń

HM_2014_Konkurs_zaproszenie

HM_2014_Regulamin konkursu